NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste collectieve beheerplan door nieuwe subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer

11 maart 2010

Het eerste Limburgse collectieve beheerplan agrarisch natuurbeheer is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS). Het plan gaat over het beheer van de weidevogels rondom het Nationale Park de Groote Peel. Onder de regie van de agrarische MilieucoŲperatie Peel en Maas uit Panningen hebben de boeren rondom de Groote Peel hun handen ineen geslagen om het beheer van het meest waardevolle weidevogelgebied van Limburg ter hand te nemen. Het plan met de titel 'Collectief Weidevogelbeheerplan 2010, Groote Peel Limburg' is het gevolg van de nieuwe subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Limburg (SNLL). Tot en met 2009 was de regie van het agrarisch natuurbeheer in handen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Nu is het aan de provincies om dit beheer handen en voeten te geven.

Verantwoordelijk gedeputeerde Ger Driessen zet in het kort de voordelen op een rij: "De lijnen zijn met deze nieuwe regeling korter. Een van de nieuwe elementen in de SNLL is het maken van collectieve beheerplannen. Hiermee kan een veel beter samenhangend beheer met meer maatwerk tot stand worden gebracht. Zo is een weidevogelgebied in Limburg heel anders qua opbouw en problematiek dan in Friesland. Van dit maatwerk profiteren de weidevogels." De oude regeling was veel individualistischer van opzet waardoor de samenhang vaak verloren ging. Het plan houdt ook rekening met het beheer dat geschiedt in het aan≠grenzende weidevogelreservaat van Staatsbosbeheer. Het weidevogelbeheer van de agrariŽrs op hun eigen percelen en de dat door Staatsbosbeheer in haar reservaat is veel effectiever als het goed op elkaar is afgestemd. Dat het concept ook binnen de agrarische wereld is aan≠geslagen blijkt uit het feit dat de animo voor het weidevogel≠beheer door boeren met de nieuwe regeling verdubbeld is ten opzichte van de oude regeling. Voor 2010 gaan de agrariŽrs op 55 ha weidevogelbeheer uitvoeren. Hiervoor is door de Provincie Limburg ruim Ä 72.000,- beschikbaar gesteld.
Deze vergoeding wordt uitgekeerd omdat op de percelen met beheer, aan de agrariŽrs beperkingen worden opgelegd. Zo mogen ze bijvoorbeeld pas later in het seizoen, dan voor een goed bedrijfsresultaat gewenst is, het gras maaien. De inkomsten die hierdoor worden gemist, worden via de regeling gecompenseerd. De boeren die een beheers≠overeenkomst sluiten gaan hiervoor 6 jaar een verplichting aan. Daarna kunnen ze het weidevogelbeheer weer voor 6 jaar verlengen of er mee stoppen.Voor volgend jaar zullen er nog meer collectieve beheer≠plannen voor agrarisch natuurbeheer in Limburg worden opgesteld. Hierbij moet gedacht worden aan het beheren van akkers voor hamsters en akkervogels.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet