NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurcompensatie Proteion Hornerheide in de gemeente Leudal

11 maart 2010

Het zorgcentrum Proteion Hornerheide, in de gemeente Leudal, wil herontwikkelen en haar bebouwing uitbreiden. Hiervoor wordt bos gekapt. Ter compensatie is een over≠eenkomst opgesteld waarbij 3,97 ha nieuwe natuur wordt gerealiseerd (naast ongeveer 3,5 ha natuur op het eigen terrein door herontwikkeling op eigen terrein).
Omdat er op tot op heden nog geen duidelijkheid is over de locatie waar de compensatie buiten het terrein van het zorg≠centrum wordt gerealiseerd is bepaald dat uitvoering binnen 2 jaar zal plaatsvinden.
De plannen van het zorgcentrum passen binnen de visie die de regio heeft met de N280 in het kader van de Gebieds≠ontwikkeling Midden-Limburg. Voor de hele regio Midden-Limburg is een regiovisie opgesteld in opdracht van de Provincie Limburg en de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. De ontwikkelas N280 vormt ťťn van de vier pijlers van de regiovisie.

De N280 heeft de potentie om uit te groeien tot de belang≠rijkste Oost-Westverbinding in het gebied Midden-Limburg. De potentie van de N280 strekt hierbij verder dan een verkeerskundige kans. Deze verkeersas biedt mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Door de bereikbaarheid van het gebied te vergroten worden de complementaire economieŽn van de stadsregio's verbonden. Verder biedt de verbeterde bereikbaarheid mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de gespecialiseerde zorgsector in combinatie met landschapsontwikkeling en verdere ontwikkeling van bedrijvigheid (de 'zorgstrip'). De bundeling van voorzieningen zal leiden tot meerwaarde voor het gebied in economische en landschappelijke zin.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet