NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bos- en natuurbeheer zoekt nieuwe talenten

10 maart 2010

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Bosschap zijn in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein en Helicon opleidingen de studentenwervingscampagne Beleef Buiten! gestart. Met de campagne willen de organisaties meer jongeren en multicultureel talent enthousiasmeren voor de opleidingen op het gebied van bos- en natuurbeheer. Daarnaast willen de natuurorganisaties laten zien wat voor divers en mooi werk daar te doen is.

Veel jongeren denken bij het werken op het terrein van bos- en natuurbeheer vooral aan de boswachter, die met een verrekijker om de nek en in een groen pak in het bos werkzaam is. Volgens de organisaties is dat stereotiepe beeld echter achterhaald. “Natuurlijk werken er ook boswachters, maar het vakgebied en de vakorganisaties hebben zoveel meer te bieden”, vertelt Erik de Vries, die namens Hogeschool Van Hall Larenstein kartrekker is bij het initiatief. “Alleen zijn veel scholieren zich dat niet bewust. Wij willen juist die ándere kant laten zien. Dat als je op zoek bent naar functies met verantwoordelijkheid, maatschappelijke betrokkenheid en ondernemerschap, je eens de opleiding bos- en natuurbeheer zou moeten overwegen.”

Uit onderzoek is gebleken dat negentig procent van de studiekiezers hun keuze maakt op basis van het vakgebied en de kansen op een baan. Op de site www.beleefbuiten.nl gaat de aandacht daarom uit naar de mensen die bij de natuurorganisaties in diverse functies werkzaam zijn. Door in te zoomen op deze praktijkverhalen, geeft de campagne een duidelijk beeld van de verschillende beroepsmogelijkheden bij bos- en natuurbeheer na de studietijd. Deze worden extra onder de aandacht gebracht via diverse media waar jongeren veel mee in aanraking komen. Bijvoorbeeld een quiz op MSN en radiospotjes bij Q-Music, Slam FM en FunX Radio. Via de website kunnen jongeren zich opgeven voor een VIP-dag samen met een ervaringsdeskundige uit het werkveld.

De campagne, die loopt tot eind juni 2010, richt zich op jongeren tussen de vijftien en zeventien jaar en vooral ook op allochtone jongeren en vrouwen. “We willen graag dat de instroom bij onze opleidingen net zo veelzijdig wordt als dat het werk in ons vakgebied is”, aldus De Vries. “We zien dat de instroom van allochtonen en vrouwen achterblijft en met deze campagne willen we daar samen verandering in brengen.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet