NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

100.000 handtekeningen tegen voorjaarsjacht op Malta

9 maart 2010

Meer dan 100.000 Europeanen hebben de internationale petitie tegen de voorjaarsjacht op trekvogels op Malta getekend. Vogelbescherming Nederland riep in ons land op tot het tekenen van de petitie en bedankt de bijna 13.000 mensen die hun handtekening hebben gezet tegen het illegaal afschieten van zomertortels en kwartels. Door de jacht op deze bedreigde soorten toe te staan heeft de regering van Malta al meerdere malen de Europese Vogelrichtlijn geschonden.

Malta zal desondanks ook dit jaar, onder druk van de jagerslobby, de voorjaarsjacht waarschijnlijk weer toestaan. De kleinste lidstaat van de EU veroorzaakt de grootste hoofdpijn op het gebied van de bescherming van vogels in Europa, zegt directeur Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland. We pleiten ervoor dat de Europese Commissie snel met afdoende maatregelen komt.

De zomertortel staat op de Rode Lijst en is in Nederland sinds het begin van de jaren zestig met 85% in aantal achteruit gegaan. Jagers gebruiken de in Malta toegestane jacht op zomertortel en kwartel daarnaast als vrijbrief voor het afschieten van tienduizenden andere beschermde soorten: grote aantallen zangvogels en roofvogels worden voor het plezier uit de lucht geschoten.

De petitie met meer dan 100.000 handtekeningen zal door de Maltese partner van Vogelbescherming (BirdLife Malta) worden aangeboden aan de premier van Malta, Lawrence Gonzi, om de regering op te roepen zich te houden aan de Europese regelgeving en de voorjaarsjacht niet toe te staan.

Ieder voorjaar komen miljoenen trekvogels vanuit Afrika terug naar onze contreien om te broeden. Malta ligt op één van de belangrijkste trekroutes.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet