NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw kabinet moet extra klimaatmaatregelen nemen

29 april 2010

Een nieuw kabinet moet extra maatregelen nemen om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Zo zouden energiebedrijven verplicht moeten worden om hun klanten te helpen met energiebesparing. Ook kan een nieuw kabinet een maximum stellen aan de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales. Dat stelt Stichting Natuur en Milieu in reactie op de vandaag verschenen evaluatie van het kli-maatbeleid door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoekscentrum Nederland (ECN).

Uit de evaluatie blijkt dat Nederland haar klimaatdoelen niet haalt. Met het huidige beleid zal Nederland 30 miljoen ton CO2 teveel uitstoten in 2020. Dat is evenveel als de CO2-uitstoot van† alle woningen en gebouwen in Nederland.†

Een nieuw kabinet zal in een regeerakkoord extra maatregelen moeten afspreken om de klimaatdoelen alsnog te kunnen halen.† I! nvoeren van de kilometerheffing is daar een voorbeeld van. Het is raar dat de evaluatie het effect van de kilometerheffing al volledig heeft ingeboekt, terwijl het de vraag is of het kabinet deze versneld gaat invoeren.† Onderstaand de belangrijkste maatregelen volgens Natuur en Milieu.

Verplichte energiebesparing
De overheid kan energiebedrijven verplichten om† ieder jaar een bepaalde hoeveelheid energiebesparing bij hun klanten te realiseren. Hiermee wordt ongeveer 4 miljoen ton CO2 per jaar bespaard. Deze maatregel wordt ook bepleit door de ambtelijke werkgroep Klimaat en energie en maakt overheidssubsidies overbodig. In Engeland is dit systeem al ingevoerd.

Een CO2-norm voor elektriciteitcentrales
Een maximum stellen aan de CO2-uitstoot voor het opwekken van een kilowattuur elektriciteit zet met name een rem op de uitstoot van kolencentrales. Deze CO2-norm is nodig omdat! het Europese Emissiehandelssyteem onvoldoende werkt. Het grot! e voorde el van een norm is dat energiebedrijven zelf kunnen kiezen hoe ze de norm halen: via het bijstoken van duurzame biomassa of door ondergrondse CO2-opslag. In CaliforniŽ (USA) is in 2009 al een CO2-norm voor elektriciteitscentrales ingevoerd.

Een verplicht aandeel duurzame energie en beperkte subsidies
De overheid verplicht energiebedrijven in de aanloop naar 2020 om vanaf dat jaar minimaal 35 procent duurzame elektriciteit te leveren. Tegelijkertijd geeft de overheid alleen nog subsidies voor technologieŽn die nog niet volgroeid zijn, zoals offshore wind en zonne-energie. Het nieuwe kabinet legt daarmee de verantwoordelijkheid voor investeringen in duurzame energie bij energiebedrijven en bespaart belastinggeld omdat niet alle duurzame energietechnieken meer worden gesubsidieerd.

Ambities versus werkelijkheid
Het huidige kabinet stelde zichzelf bij haar aantreden ambitieuze klimaatdoelen om te voork! omen dat de temperatuur meer dan twee graden stijgt. De werkelijkheid blijft daar volgens de evaluatie van PBL en ECN flink bij achter. In plaats van 30 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2020 haalt Nederland niet eens de slappere Europese doelstelling van 20 procent. Energiebesparing blijft met 1,5 procent ver achter bij de beoogde 2 procent. En in plaats van 20 procent duurzame energie haalt Nederland slechts een schamele 6 procent. Hiermee loopt Nederland achteraan in Europa.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet