NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburgse gebiedsontwikkeling voorbeeld voor hoogwaterveiligheid

28 april 2010

Op 28 april bracht Deltacommissaris Wim Kuijken van het Deltaprogramma een werkbezoek aan het plangebied Ooijen - Wanssum. Met een delegatie kwam hij kennis nemen van het belang van gebiedsontwikkeling voor hoogwaterveiligheid in de toekomst. Deltacommissaris Kuijken: Een mooie insteek van provincie, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat om gebiedsontwikkeling in te zetten in de strijd tegen hoogwater. Het eindresultaat is voor het gebied een grote stap voorwaarts.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Tussen de dorpen Broekhuizen en Wanssum in Noord Limburg ligt een 10 kilometer lange Oude Maasarm. Door deze Maasarm bij hoog water weer mee te laten stromen en bij Ooijen en Wanssum twee hoogwatergeulen aan te leggen krijgt de Maas meer ruimte, ontstaat een bijzonder landschap en kan het gebied zich weer economisch ontwikkelen. Natuur, hoogwaterbestrijding, recreatie, toerisme, woningbouw en landbouw worden in samenhang ontwikkeld. Kuijken, oud-Secretaris-generaal van ondermeer het ministerie van Verkeer en Waterstaat, kwam zelf kijken en luisteren hoe de verschillende partijen het gebied denken aan te pakken. Door de ruimtelijke ingrepen in onderlinge verbinding integraal aan te pakken, zal de realisatie naar verwachting sneller, goedkoper en beter verlopen is de opvatting van Provincie Limburg, gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, Waterschap Peel en Maasvallei en Rijkswaterstaat.

Miljoenen
Onlangs heeft het Rijk 85 miljoen euro gegeven om dijken aan te leggen. Verantwoordelijk gedeputeerde Ger Driessen: Met het geld is er ook ruimte voor gebiedsontwikkeling. We kunnen de beveiliging van de Maas niet in lengte van jaren technisch blijven oplossen door alleen maar kades te bouwen.
Met de 85 miljoen euro komt het beloofde veiligheidsniveau tegen overstromingen weer een stapje dichterbij. In 2020 moet dat het geval zijn. De 85 miljoen die het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor prioritaire keringen ter beschikking heeft gesteld, wordt in het hele stroomgebied van de Maas gebruikt. Deze kade-aanleg is in handen van de waterschappen. Om de totale Maas te kunnen beveiligen is er ongeveer 400 miljoen nodig. Henk van Alderwegen, voorzitter Waterschap Peel en Maasvallei: Uiteraard zijn we blij met de 85 miljoen euro, maar weten dat dit niet voldoende is! We willen hier graag nog een keer met de minister over van gedachten wisselen. Gedeputeerde Ger Driessen vult aan: Als je ook ziet wat er op het gebied van klimaatsverandering op ons afkomt. We moeten leren leven met het water. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is daar een voorbeeld van en biedt ons de helpende hand.

Deltaprogramma
Maatregelen als hoogwatergeulen en de reactivering van de Oude Maasarm passen in het zogenaamde Deltaprogramma dat nu onder leiding van de Deltacommissaris wordt opgebouwd. Dit programma gaat over de lange termijn waterveiligheid en voorziening in ons land en vloeit voort uit het advies van de Commissie Veerman van 2008. Het omvat vele zeer diverse en ingrijpende maatregelen waarmee droge voeten en een goede watervoorziening voor de langere termijn (tenminste tot 2100) moeten worden zeker gesteld. Deltacommissaris Kuijken is degene die het Deltaprogramma in samenwerking met de regios moet opstellen, actualiseren en laten uitvoeren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet