NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidie KLM voor 'groene' kerosine is investering in illusie

23 april 2010

Milieudefensie is verbolgen over het feit dat demissionair Minister Eurlings van Verkeer een subsidie van ruim een miljoen euro aan KLM heeft gegeven voor de ontwikkeling van vliegtuigbrandstof uit planten.

Geert Ritsema, woordvoerder Internationaal van Milieudefensie: "Met deze subsidie voedt Eurlings de gevaarlijke illusie dat we in de toekomst -als de olie opraakt- gewoon door kunnen blijven vliegen. Per jaar verstoken vliegtuigen wereldwijd driehonderd miljard liter kerosine. Als je die gigantische hoeveelheid kerosine gaat vervangen door brandstoffen gemaakt van planten, leidt dat onmiskenbaar tot nog meer aantasting van de natuur en biodiversiteit dan nu al het geval is. Ook leg je dan zo'n groot beslag op landbouwgrond dat de voedselprijzen omhoog schieten. Bovendien leidt ook de verbranding van biobrandstoffen op grote hoogte in de atmosfeer tot forse uitstoot van broeikasgassen."

Milieudefensie vindt dat overheidsgeld niet moet worden ge´nvesteerd in schijnoplossingen zoals nog meer fossiele brandstoffen, biobrandstoffen of kernenergie, maar in duurzame alternatieven zoals energie uit zon en wind, energiebesparing en vergroening van het belastingstelsel. Ook zou in de vliegindustrie, net als bij alle andere vormen van vervoer, BTW en accijns geheven moeten worden. Bovendien moeten er meer en betere alternatieven beschi

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet