NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe Tracéwet schiet tekort

16 april 2010

Bij nieuwe wegenprojecten vindt geen zorgvuldige afweging meer plaats van alternatieven. Dat concludeert Stichting Natuur en Milieu uit het wetsvoorstel voor de nieuwe Tracéwet dat vanmiddag door de Ministerraad is vastgesteld. Helaas ligt het zwaartepunt vooral bij snellere aanleg van wegen, ten koste van zorgvuldigheid. Deze wet leidt tot meer luchtvervuiling, nodeloos asfalt en overbodige overheidsuitgaven.

Maarten van Biezen, teammanager Natuur en Milieu: ‘De nieuwe Tracéwet schiet tekort. Voor de meeste nieuwe wegenprojecten is het niet verplicht om te kijken naar alternatieven als beprijzing, investeren in openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement en ruimtelijke ordening.’ Juist deze alternatieven zijn veel beter en effectiever voor de bereikbaarheid en voor mens en milieu. De alternatieven zijn vaak ook goedkoper.

Alleen bij de zeer grote wegenprojecten moet nog naar alternatieven worden gekeken. In de andere gevallen (bijna alle we! genprojecten die de komende jaren worden uitgevoerd) hoeft deze zorgvuldige afweging volgens de wet niet te worden uitgevoerd, dit kan op vrijwillige basis. Maarten van Biezen: ‘We vinden dat te vaag en te onzeker. Snelheid is prima, maar we moeten wel de beste oplossingen kiezen. Daarvoor moet je in alle gevallen ook de alternatieven hierbij betrekken. Alleen als weguitbreiding niet ingrijpend is, hoeft er geen verdere afweging worden gemaakt.’

Daarnaast waarborgt de Tracéwet onvoldoende dat bij overschrijding van bijvoorbeeld de normen voor luchtkwaliteit snel maatregelen worden genomen. Doordat sneller moet worden gewerkt, wordt er ook sneller gerekend, met meer kans op fouten. Dit kan er toe leiden dat na aanleg van de weg blijkt dat de norm wordt overtreden. Natuur en Milieu vindt dat in die gevallen wettelijk gewaarborgd moet zijn dat binnen twee jaar na opening van de weg de normen weer worden gehaald en dat de Minister van Verkeer en Waterstaat hiervoor de no! odzakelijke maatregelen neemt.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet