NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Maak duurzaamheid inzet van verkiezingen

13 april 2010

Stichting Natuur en Milieu roept politieke partijen op om duurzaamheid tot inzet te maken van de komende verkiezingen. Het SER-ontwerpadvies Meer werk maken van duurzaamheid, dat op 6 april 2010 verscheen, onderstreept de noodzaak hiervan. Natuur en Milieu is blij met de SER-aanbeveling dat milieu-effecten van onze economische groei, zoals de uitstoot van CO2 en broeikasgassen, moeten worden doorgerekend in verkiezingsprogramma’s en in het toekomstig regeer-akkoord. Pas dan speelt milieu een rol in het politieke proces van afwegen en keuzes maken.

Bij maatschappelijke welvaart gaat het om meer dan economische groei. Het is verheugend dat de SER onomwonden kiest voor grenzen aan milieuvervuiling en het verlies aan biodiversiteit, en voor het terugdringen van het gebruik van energie en grondstoffen. De SER pleit terecht voor een verdere vergroening van de belastingen en het afschaffen van milieuschadelijke subsidies, zoals de te lage energiebelasting voor energie-intensieve bedrijven en het bevoordelen van rode diesel (voor vrachtwagens en landbouwwerktuigen). Het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ bevordert duurzame innovatie.

Natuur en Milieu onderschrijft de analyse van de SER dat het huidige duurzaamheidsbeleid veel te versnipperd is. Voor de lange termijn moet een Nationale wet op de duurzaamheid, vergelijkbaar met de Engelse klimaatwet, duurzame doelstellingen vastleggen. Pas als bedrijven weten waar ze op de lange termijn aan toe zijn wordt het voor hen interessant en zinvol om in duurzaamheid te investeren.

‘Voluit in de versnelling’ is de grote winst van dit advies vindt Natuur en Milieu. In het ontwerp-advies wordt een aantal keren benadrukt dat we de boot missen als we nu niet snel inzetten op nieuwe technologie op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Als we internationaal koploper willen worden en minder afhankelijk willen zijn van energie uit het buitenland moeten bedrijven en politiek nu kiezen voor schone technologie en evenwicht tussen economische, sociale en milieudoelstellingen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet