NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Advies Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit: Behoud en versterk Wespentaille in Eemland

13 april 2010

De extern adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, de heer Han Lörzing, vindt dat de zogenoemde Wespentaille in het Nationale Landschap Arkemheem-Eemland, in stand gehouden, beter toegankelijk en meer benadrukt moet worden. Dit schrijft hij in het advies dat hij op verzoek van Gedeputeerde Staten heeft opgesteld. Zij hadden de adviseur gevraagd zijn visie te geven op de toekomst van de smalle corridor tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten.

De doorgang tussen Amersfoort en Bunschoten zal smaller worden, na de voltooiing van een aantal locaties voor wonen en werken in Vathorst en Bunschoten. De adviseur heeft onderzocht of het zinvol is deze corridor open te houden en zo ja, op welke manier dit dan zou moeten gebeuren. De corridor heeft na voltooiing van de diverse plannen een beperkte betekenis voor het Nationale Landschap Arkemheem-Eemland. Toch is Han Lörzing van mening dat de Wespentaille vooral voor de directe omgeving (dus Vathorst en Bunschoten) van grote waarde is. Daarom pleit hij voor het openhouden en beter toegankelijk maken van deze ‘Wespentaille’. Ook adviseert hij de provincie Utrecht om de doorzichten verder te benadrukken door aan beide uiteinden bakens te plaatsen.

Gedeputeerde Staten hebben met interesse kennis genomen van het advies van de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. In een eerste reactie geeft de provincie aan dat voorgestelde bakens redelijke ingrijpende maatregelen zijn en dat zij de mogelijkheden hiervoor verder in beeld zal brengen. De voorgestelde maatregelen om de Wespentaille toegankelijk te maken lijken eenvoudiger te realiseren. Hierover zal de provincie in overleg treden met de betrokken partijen uit het gebied.

Het advies over de Wespentaille zal ter kennisneming worden aangeboden aan de Statencommissie Ruimte, Groen en Water


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet