NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming presenteert nieuwe koers bescherming weidevogels

13 april 2010

Vogelbescherming Nederland gaat zich, samen met andere organisaties, de komende jaren nadrukkelijker voor weidevogels inzetten. Ondanks eerdere inspanningen is de achteruitgang van de weidevogelstand niet gestopt. Wel is er veel kennis opgedaan: weidevogels zijn gebaat bij grote kerngebieden waarin het beheer is afgestemd op de wensen van weidevogels.

Het gaat slecht met onze weidevogels. De aantallen van de meeste soorten nemen nog steeds onrustbarend af: 19 van de 30 weidevogelsoorten staan op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Om de weidevogels te redden, moeten beschikbare middelen en gelden worden ingezet in gebieden waar nog veel weidevogels voorkomen en waar ruimtelijk gezien mogelijkheden zijn om uit te breiden: de zogenaamde kerngebieden. Alleen in omvangrijke gebieden waar het beheer is afgestemd op de eisen van weidevogels is er een toekomst voor de verschillende soorten.

Vogelbescherming introduceert daarnaast een nieuw duurzaam concept: weidevogelboerderijen. Boeren op weidevogelboerderijen weten een goede balans te vinden tussen (melk)productie en weidevogelbescherming. Door de lange beheercontracten van twintig tot dertig jaar kunnen weidevogels zich er decennialang succesvol voortplanten. Door weidevogelboeren in een netwerk te verenigen kunnen ze kennis uitwisselen en ontwikkelen. Vogelbescherming geeft dit jaar daarnaast een financiële impuls aan boeren met een innovatief idee om weidevogels beter te beschermen.

In de brochure ‘Weidevogels voor nú en later’ wordt de nieuwe beschermingstactiek uiteengezet. Wetenschappers, boeren, onderzoekers, terreinbeheerders en natuurbeschermers komen aan het woord en vertellen over hun aandeel in de bescherming van weidevogels.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet