NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Ecologische Hoofdstructuur kan wereldberoemd worden'

21 april 2010

Net als de Deltawerken, heeft de Ecologische Hoofdstructuur de potentie om wereldberoemd te worden. Het laat namelijk ook zien hoe Nederlanders in staat zijn de inrichting van hun land aan te passen aan nieuwe opgaven. Dat zei Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving op het jaarlijkse Voorjaarsforum van Natuurmonumenten. Het forum had als thema: ‘Hoe verder? Natuurbeleid na de crisis.’

Grote opgaven
De sterke achteruitgang van de biodiversiteit, de verrommeling van het landschap, de schaarste van grondstoffen en energie, en de problemen voor ’s lands schatkist zijn volgens Hajer de grote opgaven waar ons land voor staat. De oplossingen moeten gevonden worden in een tijd van verwarring en tegenstrijdige emoties, en in een tijd waarin natuurbescherming niet meer vanzelfsprekend is, aldus Hajer. Maar ook in een globaliserende wereld waarin mensen rust en houvast zoeken in hun vertrouwde omgeving.

Groene Metropool
In deze setting zijn er volgens de directeur van het PBL kansen om nieuwe grootse ruimtelijke projecten op te zetten. Hij riep op om de vernieuwing van de Afsluitdijk te combineren met ecologische vernieuwingen. Hij schetste een groot nationaal park Waddengebied met daaromheen een grote randzone waarin allerlei economische activiteiten tot ontwikkeling komen. En zo zag Hajer ook goede kansen om in de Randstad een echte Groene Metropool tot stand te brengen. “Het is een van de weinige plekken in de wereld waar zoiets nog tot de mogelijkheden behoort.”
Het zijn aanpassingen van het beleid, het is geen afscheid van het beleid, benadrukte Hajer. “Natuurbeleid is een kwestie van geduld, van volharding zonder te grote schokken. De EHS heeft de potentie om wereldberoemd te worden. Maar dan moet het wel verankerd worden in het brein van de Nederlanders.”

Goede concepten
Ook Hans Alders, voorzitter van de Taskforce Biodiversiteit, stelde dat de EHS en Natura 2000 bewezen goede concepten zijn. “Het is misschien te technocratisch. Er worden niet altijd goede afwegingen gemaakt. En je moet de doelen aanpassen aan veranderende omstandigheden; natuur is per definitie dynamisch. Dat neemt niet weg dat EHS en Natura 2000 nodig zijn om onze biodiversiteit te herstellen. We kunnen het ons niet veroorloven om dat doel los te laten. Wel kunnen we het hebben over de weg ernaartoe.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet