NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeearendjong Oostvaardersplassen geringd

24 mei 2010

Voor de vijfde keer broedt zeearend met succes. Staatsbosbeheer heeft het zeearendjong in de Oostvaardersplassen geringd. Dit is het vijfde opeenvolgende jaar dat het zeearendpaar in het natuurgebied tussen Lelystad en Almere een jong krijgt. In 2008 waren er zelfs twee jongen in het nest, dus er zijn inmiddels zes jongen voortgebracht. De jonge zeearend weegt inmiddels 4 kilo. De vogel verkeert in goede gezondheid. Het zeearendjong werd geringd, en uitgebreid onderzocht. Vogels worden geringd om meer informatie te krijgen over verspreiding, vestiging en leeftijd. Vanavond is het ringen van de zeearend te zien in het NOS Jeugdjournaal om 18.45 op Nederland 3. Het was geen eenvoudige opdracht om de zeearend te ringen.

Het nest ligt middenin het moerasgedeelte van de Oostvaardersplassen. Het is een groot nest met een diameter van 1,92 m aan de bovenkant en een diepte van ruim 2 meter. De zeearenden hebben het nest dit jaar met 40 centimeter verhoogd ten opzichte van vorig jaar. De boswachters van Staatsbosbeheer hadden een kano nodig om het nest te bereiken. Vervolgens klom een boswachter met behulp van een ladder in de boom en werd het jong naar beneden gehaald. Uit het nest werd restafval van de aangevoerde prooien meegenomen om meer inzicht te krijgen in het eetpatroon van de zeearend. Er werden resten gevonden van baars, grauwe gans, meerkoet en zelfs een poot van een ree. Het jong werd ondertussen gewogen, gemeten en geringd en daarna weer teruggezet in het nest. Uit ervaring van buitenlandse deskundigen weten we dat een zeearendjong geen grote hinder ondervindt van het ringen.

Het jong is van een goed herkenbare kleurring voorzien. Om de linkerpoot zit een zilverkleurige ring. Om de rechterpoot zit een oranje ring, de zogenaamde landsring. Vogelaars met goede verrekijkers en telescopen zullen er geen moeite mee hebben deze ring af te lezen. Door het doorgeven van waarnemingen wordt meer inzicht verkregen in de verspreiding van deze bijzondere broedvogel. Vanavond is het ringen van het zeearendjong te zien op NOS Jeugdjournaal, om 18.45 op Nederland 3.http://www.staatsbosbeheer.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet