NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidieaanvragen LEADER mogelijk

19 mei 2010

Het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP2) ondersteunt het veranderingsproces op het platteland van Overijssel met als belangrijkste doelen het ontwikkelen van een duurzame landbouw, het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap, waterbeheer en recreatie en toerisme en het bevorderen van leefbaarheid. Een van de onderdelen van POP2 is de LEADER-as.

LEADER subsidie: tot wanneer aanvragen?
In het kader van de LEADER-as kunnen tot 1 juli 2010 de subsidieaanvragen worden ingediend. De LEADER-as is bedoeld voor projecten die tot stand komen via de plaatselijke groepen van de betreffende LEADER-gebieden in Overijssel.

LEADER-gebieden
In Overijssel zijn zes LEADER-gebieden aangewezen te weten, Noordwest-Overijssel, Noordoost-Overijssel, Salland, Noordoost-Twente, West-Twente en Zuid-Twente. De beschikbare bedragen worden opengesteld voor de POP2/ LEADER-maatregelen provinciebreed. Echter, de bedragen voor de LEADER-as zijn over deze gebieden indicatief verdeeld. Voor het gebied Noordoost-Twente geldt dat op moment van deze publicatie het beschikbare bedrag is gecommitteerd. Voor de gebieden Salland en Noordoost-Overijssel is het beschikbare budget nagenoeg vastgelegd.

Aanvragen en voorwaarden
Aan het aanvragen van subsidie zijn voorwaarden verbonden. Op de pagina Provinciale Bladen van de website van de provincie Overijssel kunt u het Provinciaal Blad nr. 2010/0087890 downloaden. In dit blad staat onder andere hoe u een subsidieaanvraag in kunt dienen en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet