NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

GroeneKieswijzer al meer dan 50.000 keer geraadpleegd

21 mei 2010

De Groene Kieswijzer van zeven grote natuur- en milieuorganisaties is een groot succes. Sinds de lancering op 9 mei is deze stemhulp op www.groenekieswijzer.nl al 50.000 keer gebruikt.

Een aantal opvallende uitkomsten:
- 80% van de invullers vindt dat alleen nog gehandeld mag worden in duurzaam gevangen, niet bedreigde vissoorten;
- driekwart (76%) vindt dat de overheid grote verhuurders moet verplichten om bestaande huurwoningen energiezuiniger te maken;
- 55% vindt dat er niet minder grond aangekocht mag worden voor het netwerk van beschermde natuurgebieden (de Ecologische Hoofdstructuur)
- 65% vindt dat groene stroom goedkoper moet worden door een heffing op grijze (gewone) stroom

Ook aan een vleestax wordt veel gewicht toegekend. Bijna de helft! (49%) vindt dat vlees in het hoge BTW-tarief moet vanwege de grote schade aan het milieu, 38% vindt dat niet.

De Groene Kieswijzer voor deze verkiezingen is gemaakt door Natuur en Milieu, De12Landschappen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds. De Groene Kieswijzer is een initiatief van Natuur en Milieu.
Voor de komende verkiezingen hebben deze zeven grote landelijke organisaties de handen ineen geslagen in een unieke samenwerking om het belang van een groene toekomst te benadrukken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet