NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Behoud koopkracht en investeren in milieu en natuur gaan goed samen

20 mei 2010

Behoud van koopkracht gaat goed samen met het investeren in milieu en natuur. Dat laat de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het CPB en het PBL zien. Sijas Akkerman van Natuur en Milieu: ‘De doorrekening laat zien dat economie, groen en sociaal elkaar kunnen versterken. Partijen die kiezen voor milieu en natuur realiseren ook behoud van koopkracht en banengroei. Natuur en Milieu ziet belastingvergroening als een essentieel element voor het volgende kabinet.’

Partijen als PvdA en GroenLinks scoren het best op het behoud van koopkracht, het voorkomen van de opwarming van de aarde, het verminderen van het autogebruik en het investeren in de natuur. Ook doen deze partijen het goed als het gaat om het scheppen van extra banen. Het is opmerkelijk dat de partijen die zich minder of niet inzetten voor het klimaat, het milieu en de natuur (CDA, VVD, PVV), tegelijkertijd een flink verlies aan koopkracht voor hun rekening nemen.

Consensus over meer groene belastingen
Opvallend is verder dat op de VVD en de SGP na alle partijen inzetten op meer groene belastingen. Uit de doorrekening van het CPB en het PBL blijkt dat groene prijsprikkels voor woningen en het verkeer zeer effectief zijn. Alleen die partijen die voorstander zijn van de kilometerheffing weten het milieuvervuiling door auto’s terug te dringen. Een op-slag op de elektriciteitsrekening levert een dubbele winst op: minder uitstoot van broei-kasgassen en groene banen in de energiesector.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet