NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zweefvliegen alleen nog in Natuurgebied Langeveld mogelijk

19 mei 2010

In Zuid-Holland kan in de toekomst alleen nog zweefvliegsport worden beoefend in natuurgebied Langeveld in Noordwijk. Op deze locatie wordt al jaren gezweefvliegd. Andere locaties in Zuid-Holland zijn voor de provincie geen optie. Vliegveld Valkenburg komt vanwege toekomstige woningbouw definitief te vervallen. Het vliegen op Valkenburg wordt afgebouwd en het vliegveld sluit zodra de eerste bouwactiviteiten beginnen.

Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland besloten. Valkenburg en Langeveld zijn momenteel de enige twee locaties in Zuid-Holland waar zweefvliegen en motorzweefvliegen mogelijk is. Omdat Valkenburg komt te vervallen, heeft de provincie de afgelopen periode gezocht naar alternatieve locaties in Zuid-Holland. Dat is in het drukke Zuid-Holland een lastige opgave gebleken. De zoeklocaties Noordplaspolder (Zoetermeer/Rijnwoude) en de Grote Polder (Zoeterwoude) zijn afgevallen vanwege de bestuurlijke en maatschappelijke weerstand. Om dezelfde reden sneuvelde ook de alternatieve locatie naast het huidige vliegveld Valkenburg, de Groene Buffer in Wassenaar.

Natuurgebied Langeveld
Natuurgebied Langeveld is een zogeheten Natura 2000-gebied waar de Natuurbeschermingswet op van toepassing is. Vanwege deze bescherming kunnen de huidige activiteiten niet worden uitgebreid; behoud van de huidige activiteiten is echter niet in strijd met de Natuurbeschermingswet. Met andere betrokken partijen moet nog een plan moeten worden uitgewerkt dat voorziet in de instandhouding van natuurwaarden in combinatie met zweefvliegen. Cruciaal daarbij is de mogelijkheid om de natuur enigszins minder te laten 'vernatten' om het zweefvliegen ook in toekomst te kunnen handhaven. Uit overleg tussen betrokken partijen is gebleken dat een dergelijk plan in principe haalbaar is. Na afronding van het plan zal duidelijk zijn of het inderdaad mogelijk is Langeveld open te houden voor zweefvliegactiviteiten.

Provinciale Staten nemen in hun vergadering op woensdag 30 juni een besluit over de toekomst van het zweefvliegen in Zuid-Holland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet