NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Twee duurzame energiecentrales in Limburg

19 mei 2010

Imtech Energie Solutions BV mag zowel op Klavertje 4 / Greenport Venlo als op Belverdère in Maastricht een Duurzame Energiecentrale Limburg (DECL) gaan bouwen. Gedeputeerde Staten hebben vandaag besloten hiervoor aan Imtech Energie Solutions BV een voorlopige gunning te verstrekken. De Provincie schat de totale investeringkosten op € 140 miljoen. De Provincie Limburg draagt € 7,5 miljoen bij voor de realisatie van deze twee centrales. De centrales wekken duurzame elektriciteit op gelijk aan de behoefte van 65.000 Limburgse huishoudens. Hiermee zet de Provincie een megastap in de realistie van haar duurzaamheidsdoelstellingen.

De Provincie streeft het ambitieuze doel na dat in Limburg in 2020: 20% duurzame energie wordt opgewekt, 20% energie is bespaard en 20% minder CO2 is uitgestoten. De realisatie van de twee centrales dragen in belangrijke mate bij aan de realisatie van deze doelstellingen.
Met de bouw van de twee duurzame energiecentrales onderscheidt de provincie Limburg zich in Nederland, omdat nu op grootschalige wijze duurzame elektriciteit wordt opgewekt door middel van een mix van minimaal 3 duurzame energiebronnen per locatie.

Centrale Klavertje 4 / Greenport Venlo
De duurzame energiecentrale die op Klavertje 4 / Greenport in Venlo gepland staat bestaat uit een combinatie van zonnepanelen, windmolens en biomassa. Technisch gesproken zal deze bestaan uit maximaal 4,2 Megawatt aan zon-PV (dit is circa 3,2 ha netto oppervlak), 15 Megawatt aan windturbines (5 stuks) en een biomassa-verbrandingsinstallatie van 10 Megawatt. Deze centrale zal voor ongeveer 30.000 huishoudens duurzame elektriciteit produceren.

Centrale Belvedère Maastricht
De duurzame energiecentrale die op Belvedère in Maastricht gepland staat, bestaat uit een combinatie van zonnepanelen, windmolens, biomassa en een waterkrachtcentrale. Technisch gesproken zal deze bestaan uit 4,2 Megawatt aan zon-PV (ca 3,2 ha netto oppervlak aan zonnepanelen), 15 Megawatt aan windturbines (5 stuks), een biomassa-verbrandingsinstallatie van 10 Megawatt en een waterkrachtcentrale van 11 Megawatt bij de stuw van Borgharen. Deze centrale zal voor ongeveer 35.000 huishoudens duurzame elektriciteit produceren. Bij de bouw van de waterkrachtcentrale wordt nader onderzoek gedaan naar een oplossing voor een onbelemmerende doorgang voor de vissen.

Bij de realisatie van beide centrales wordt bovendien een educatieve functie toegekend. Burgers, bedrijven en kennisinstellingen kunnen vanaf de start van de bouw kennismaken met diverse vormen van duurzame energietoepassingen en het maatschappelijk belang daarvan.

De Provincie Limburg heeft Imtech Energy Solutions BV op basis van een Europese aanbestedingsprocedure gekozen. Uit de 6 offertes die op 7 april 2010 zijn ingezonden, heeft Imtech Energy Solutions BV de economisch meest voordelige inschrijving gedaan voor Klavertje 4 / Greenport Venlo. De Provincie Limburg heeft er voor gekozen ook een tweede DECL voorlopig te gunnen, omdat zo een megastap kan worden gemaakt in haar duurzaamheiddoelstellingen. Uit de beoordeling van de offertes volgt dat voor Belvedère Imtech Energy Solutions BV ook de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend.
Het betreft voorlopige gunningen, omdat aan de overige inschrijvers de mogelijkheid dient te worden geboden om tot 15 dagen na dagtekening van het besluit (18 mei 2010) hiertegen bezwaar te maken. De definitieve gunning zal plaatsvinden na afloop van deze opschortingtermijn en na goedkeuring van Provinciale Staten op 4 juni 2010.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet