NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jan Jaap de Graeff: stop met dit heilloze debat

12 mei 2010

“Stop met het heilloze debat over het aankopen van grond voor natuur. Stop met het heilloze debat over wie het beste de natuur kan beheren: natuurorganisaties of particulieren. Zorg ervoor dat we vooruitkomen met de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.”

Dat was de oproep die algemeen directeur Jan Jaap van Natuurmonumenten woensdag met ongewone felheid deed tijdens een debat van Tweede-Kamerleden.

Geirriteerd
De Graeff was duidelijk geirriteerd over het verloop van het debat. “Dames en heren, we hebben nog nog zo’n 130.000 hectare Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. Het kan iets meer zijn, het kan iets minder zijn. Daar moeten we niet verder over ouwehoeren. We hebben allemaal nog genoeg te doen. Er is door de provincies een verdeling gemaakt wie wat moet doen: natuurorganisaties, boeren en particulieren. Daar is over nagedacht. U moet zich daar niet mee bemoeien. Wat u moet doen, is ervoor zorgen dat alle partijen hun aandeel ook echt kunnen leveren.”

Ondermijnen
Het debat, dat werd gehouden naar aanleiding van de presentatie van het boek ‘Publiek geheim, het succes van de EHS, had zich tot dan toe gekenmerkt door stellingen die de afgelopen jaren ook in de Kamer werden betrokken. “Hou daar mee op”, vroeg De Graeff met grote nadruk. “Wat u doet is het opstoken van tegenstellingen tussen natuurorganisaties enerzijds en boeren en particulieren anderzijds. Wat u doet is het ondermijnen van de ontluikende liefde op het platteland.” En daar, zo was de boodschap van De Graeff, breng je de realisatie van de EHS geen stap dichterbij. Integendeel.

Achter de broek
Wat wel helpt, aldus de algemeen directeur van Natuurmonumenten, is een duidelijke uitspraak in de verkiezingscampagne en straks in het regeerakkoord dat de EHS afgemaakt moet worden. Wat ook helpt is duidelijkheid scheppen over de omvang, kwaliteit, planning en budget. En wat helpt, is het uitvoeren van de Verklaring van Linschoten, waarin is vastgelegd wat er nodig is om het voor boeren en particulieren mogelijk te maken hun aandeel in de EHS uit te voeren. “Zit de minister achter de broek om werk te maken van de verklaring. Want daar zit veel te weinig schot in.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet