NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Sterke groei aanvragen Waddenfonds

17 mei 2010

Het aantal aanvragen voor subsidie uit het Waddenfonds is bij de derde tender gestegen naar 100. Dat is een groei van ruim 33%. Meer dan de helft van de aanvragen heeft betrekking op duurzame economische ontwikkelingen en de overgang naar een duurzame energievoorziening.
Met de ingediende projecten is een bedrag van 290 miljoen euro gemoeid, waarvan 133 miljoen door het Fonds moet worden opgebracht. In totaal is voor deze derde tender 33 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Het Waddenfonds is een subsidieregeling die extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee op ecologisch en economisch gebied mogelijk maakt. Van 22 maart tot en met 29 april 2010 konden projectvoorstellen worden ingediend. Dankzij de uitbreiding met twee hoofdstukken - Milieu en Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie - zijn veel aanvragen ingediend die in de eerste twee tenders nog niet in aanmerking kwamen.

Duurzaamheid
Ruim de helft van de aanvragers zegt een bijdrage te leveren aan de 3e doelstelling van het Waddenfonds: een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied, inclusief de overgang naar een duurzame energiehuishouding.

Procedure
De aanvragen worden de komende weken namens de minister van VROM beoordeeld door de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV, de uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds.
Daarna zullen de Adviescommissie en de Regiocommissie Waddenfonds de ontvankelijke aanvragen beoordelen en één advies aan de minister uitbrengen. In december 2010 zal de minister van VROM bekendmaken welke aanvragen uit de derde tender subsidie ontvangen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet