NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

GroeneKieswijzer.nl laat zien welke partij het beste bij uw groene standpunten past

9 mei 2010

Vanaf 9 mei is de Groene Kieswijzer online. Iedereen die natuur, milieu en duurzaamheid belangrijke onderwerpen vindt, kan voor het eerst voor de Tweede Kamerverkiezingen achterhalen welke partij het beste bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de partijen vinden over 22 milieuonderwerpen, van natuurbescherming tot kernenergie.

De verkiezingen van 9 juni a.s. zijn van groot belang voor de bescherming van de natuur, het schoner maken van het milieu en het verduurzamen van de economie. De Groene Kieswijzer laat zien wat de Nederlandse politieke partijen daar van vinden. Het invullen van de Groene Kieswijzer kost vijf minuten. Daarna weet de kiezer welke partij het beste bij zijn groene standpunten past.

De Groene Kieswijzer voor deze verkiezingen is gemaakt door Nat! uur en Milieu, De12Landschappen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds. De Groene Kieswijzer is een initiatief van Natuur en Milieu. Voor de komende verkiezingen hebben de zeven grote landelijke organisaties de handen ineen geslagen in een unieke samenwerking om het belang van een groene toekomst te benadrukken.

Alle partijen die in de Tweede Kamer zitten, op de PVV na, werkten mee aan een analyse van hun plannen op onderwerpen als de toekomstige energiehuishouding van ons land, natuurbescher-ming en de mogelijkheden voor een groene economie.

Ter illustratie twee van de stellingen op www.groenekieswijzer.nl:

‘Er moet een Energiewet komen, die vastlegt dat Nederland de komende decennia geleidelijk hele-maal overschakelt op duurzame energie.’

‘Voor vlotte wegverbindingen mag best wat natuur en landschap ! opgeofferd worden.’


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet