NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie maakt zich sterk voor ecoduct

14 juni 2010

Voor het provinciale ecoduct over de Utrechtseweg in Hilversum stelt de provincie Noord-Holland zich garant voor 2,6 miljoen en vraagt bovendien subsidie bij Europa. Gedeputeerde Natuur, Bart Heller: “Dit ecoduct is een belangrijke schakel in de natuurverbinding Zwaluwenberg.“

Het ecoduct is onderdeel van de natuurverbinding Zwaluwenberg die uit drie ecoducten bestaat: over de Utrechtseweg (provinciale weg N417), de A27 en het spoor. De aanleg van de ecoducten over de A27 en het spoor is al aanbesteed door Rijkswaterstaat en zou begin 2011 kunnen starten. Gedeputeerde Natuur, Bart Heller: “Zonder het ecoduct over onze provinciale weg kan de natuurverbinding als geheel niet functioneren. Met dit GS-besluit is een belangrijke stap gezet richting aanleg.” Natuurverbinding Zwaluwenberg verbindt het Gooi met de Utrechtse Heuvelrug en is belangrijk voor o.a. ree, das, boommarter, zandhagedis, heideblauwtje en loopkever.

Een ecoduct verbindt natuurgebieden
Wegen, spoorwegen en vaarwegen vormen een grote barrière voor dieren. Om dieren veilig te kunnen laten oversteken wordt natuur vaak verbonden met faunapassages, bijvoorbeeld in de vorm van ecoducten of dierentunneltjes.
In Noord-Holland zorgt de provincie voor de aanleg van een netwerk van natuurgebieden: de ecologische hoofdstructuur. De natuur in Nederland bestaat uit versnipperde gebieden. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden krijgen dieren een groter leefgebied, kunnen ze gemakkelijker voedsel vinden en beter soortgenoten ontmoeten. Dit moet voorkomen dat dier- en plantensoorten verder afnemen. In Noord-Holland wordt het natuurnetwerk bijna 56.000 hectare groot.

Planning
De provincie wil de Utrechtseweg (provinciale weg N417) anders inrichten en streeft ernaar om de aanleg van het ecoduct tegelijk met de herinrichting van de weg uit te voeren. Voor het noordelijk deel, tussen de Noodweg en bebouwde kom, dient een aparte bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Het zuidelijk deel, tussen de provinciegrens en de Noodweg, waarvoor geen procedure nodig is, wordt mogelijk eind dit jaar/begin volgend jaar in combinatie met het groot onderhoud opnieuw ingericht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet