NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Broedende kraanvogels in Korenburgerveen?

15 juni 2010

In het 500 hectare grote natuurgebied Korenburgerveen bij Winterswijk verblijven sinds enkele weken twee kraanvogels. Mogelijk gaat het om een paartje, maar er is nog geen daadwerkelijke broedpoging vastgesteld. De afgelopen jaren deden kraanvogels het gebied regelmatig aan op hun trek, maar nu verblijft voor het eerst ook een stel daadwerkelijk in het rustigste deel van het natuurgebied. Barry Teunissen, de beheerder van Natuurmonumenten ter plekke, is verheugd met de komst van de vogels. “Het is de kroon op ons werk. Natuurmonumenten is al jarenlang bezig met het herstellen van het hoogveen in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden dat de groene ruggengraat vormt van de natuur in ons land. Tevens is de kwaliteit van het hoogveen verbeterd door maatregelen te treffen om het water langer vast te houden. De komst van de kraanvogels is het levende bewijs dat investeren in het uitbreiden en verbeteren van natuurgebieden prachtige resultaten oplevert”, zo stelt Teunissen. “We hopen natuurlijk dat ze hier ook daadwerkelijk gaan broeden. Voordat kraanvogels dat doen verblijven ze meestal eerst wat langer in een gebied. En dat is met deze twee vogels nu het geval”, aldus Teunissen.

Herstel veengebieden dé oplossing
De kraanvogel is rond 1750 uit Nederland verdwenen, doordat steeds meer hoogveengebieden werden drooggelegd. Het areaal hoogveen in ons land is in de vorige eeuw dramatisch geslonken van 180.000 hectare naar 3.600 hectare, waarvan slechts 50 hectare actief hoogveen. Sinds 2001 broeden er weer kraanvogels in ons land, in het Fochteloërveen (op de grens van Drenthe en Friesland). De terugkeer van de kraanvogel in dat natuurgebied was eveneens te danken aan een project van Natuurmonumenten om het Fochteloërveen te vergroten en meer water vast te houden.

Best bewaarde hoogveengebied
Ons land telt nog een klein aantal hoogveengebieden. Het Korenburgerveen is het belangrijkste hoogveengebied in de Achterhoek. “Een ongerept hoogveengebied is eigenlijk een verzameling van stukken hoogveen, veenbossen, blauwgraslandjes, elzenbroekbos en galigaanmoeras”, aldus Teunissen. “Dat heeft het Korenburgerveen op kleine schaal nog allemaal. Geen enkel ander Nederlands hoogveengebied is zo compleet. Niet voor niets is het Korenburgerveen aangewezen als Natura 2000 gebied, dat Europese bescherming verdient. Dat betekent dat het gebied behoort tot de meest waardevolle natuurgebieden van Europa, met natuur die op Europees niveau zeldzaam is”, zo stelt Teunissen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet