NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

€ 950.000,- voor groen-blauwe ontwikkeling Groene Woud

10 juni 2010

Minister Tineke Huizinga van VROM heeft uit het Innovatieprogramma Mooi Nederland officieel € 950.000 euro beschikbaar gesteld voor het pilotgebied in het Groene Woud, één van de 4 voorbeeldgebieden investeren in het landschap. Deze bijdrage wordt ingezet om het landschap van het pilotgebied Moerenburg-Heukelom duurzaam mooier en aantrekkelijker te maken.

Met de bijdrage gaat het Streekhuis Het Groene Woud & de Meierij het gebied aan de noordoost rand van Tilburg duurzaam mooier maken door het terugbrengen en versterken van de groene landschapsstructuren en de recreatieve ontsluiting. En het regelen van langdurig beheer.

Het Groene Woud is één van de vier voorbeeldgebieden ‘Investeren in Landschap’ die in 2008 door LNV zijn benoemd. De gebieden werken aan innovatieve financieringsvormen. Het streven is om de partijen die profijt hebben van een mooi landschap in contact te brengen met partijen die de kosten dragen.Naar aanleiding van het amendement Wiegman is in totaal € 3,8 miljoen beschikbaar gesteld uit het Innovatieprogramma Mooi Nederland van VROM voor het duurzaam investeren in het landschap en het in de praktijk toetsen van de MKBA ‘Investeren in het Nederlandse Landschap’, waar in wordt aangegeven dat investeren in het landschap loont.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet