NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Huizinga complimenteert Park Lingezegen

1 juni 2010

Minister Tineke Huizinga van VROM heeft op juni 2010 een Mooi Nederland Pluim uitgedeeld aan Jan Willem Kamerman, projectleider van park Lingezegen. Het park is de nieuwe Rijksbufferzone in de regio Arnhem-Nijmegen. Minister Huizinga complimenteerde Kamerman met name voor voor zijn inzet om alle betrokken gemeentes op één lijn te krijgen.

Huizinga is vol lof voor de uitgewerkte plannen voor Lingezegen: “De verschillende recreatiemogelijkheden en het afwisselende landschap zullen een grote aantrekkingskracht hebben op dagjesmensen en bewoners. Hiermee maken we Nederland weer een stukje mooier”.

Intergemeentelijke Structuurvisie
Nadat park Lingezegen als rijksbufferzone was aangewezen, is er onder leiding van Kamerman hard gewerkt aan een Intergemeentelijke Structuurvisie. In deze structuurvisie hebben de gemeentes Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem en Nijmegen samen met het waterschap en de provincie Gelderland vastgelegd hoe zij de plannen voor deze rijksbufferzone verder uit gaan werken. Vernieuwend is de sterke nadruk op uitvoerbaarheid.

Minister Huizinga is zeer te spreken over de samenwerking tussen de verschillende gemeenten enerzijds en de provincie Gelderland anderzijds “Zonder draagvlak geen park. De manier waarop de intergemeentelijke structuurvisie tot stand is gekomen, is een voorbeeld voor de andere rijksbufferzones van ons land.”

Rijksbufferzone
Het rijksbufferzonebeleid heeft als doel om de groene ruimte nabij, en vooral tussen, de steden te vrijwaren van verdere bebouwing. En om die groene ruimte geschikt te maken voor ontspanning en recreatie. Vanuit Mooi Nederland worden provincies en regio’s gestimuleerd om voor elke rijksbufferzone een Intergemeentelijke Structuurvisie (gebiedsakkoord) op te stellen.

Park Lingezegen
Park Lingezegen, gelegen tussen de rivieren Waal en Rijn in de regio Arnhem-Nijmegen, is met zijn 1.500 hectare het grootste stadspark van Nederland. Het ligt in een waterrijke omgeving met landgoederen en agrarische bedrijven.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet