NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nu ook subsidie kavelpaden

7 juni 2010

Op basis van een nieuwe subsidieregeling kunnen agrariŽrs in de oostelijke veenweidegebieden in Zuid-Holland nu ook subsidie aanvragen voor de aanleg van kavelpaden. Met kavelpaden wordt het agrarische land toegankelijker en makkelijker te bewerken. Het provinciebestuur heeft hiertoe een besluit genomen. Een subsidieregeling voor kavelruil bestaat al langer.

De provincie stimuleert sinds 2007 de verbetering van de structuur voor grondgebonden landbouw. Aanvankelijk alleen door het subsidiŽren van de kosten van vrijwillige kavelruil. Door kavelruil komen percelen en kavels van agrariŽrs dichter bij de eigen boerderij te liggen. Om het een agrariŽr makkelijker te maken om zijn land te bewerken is er nu ook een subsidieregeling voor de aanleg van kavelpaden of de bouw van dammen en bruggen. De regeling geldt uitsluitend voor het oostelijke veenweidegebied, te weten de Krimpenerwaard, het gebied rond Driebruggen en Bodegraven en het westelijk deel van de Alblasserwaard.

Op grond van de nieuwe regeling kan een agrariŽr subsidie ontvangen tot maximaal veertig procent van de investering. De regeling loopt tot en met 31 december 2013 en er geldt een maximum bedrag per agrarische onderneming. De details van de regeling en het aanvraag formulier zijn te vinden op www.kavelruilzuidholland.nl


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet