NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aandacht voor eeuwenoude schansen en kleiputten in Schinveldse Es

1 juli 2010

Door uitruil van gronden en het bij elkaar leggen van alle eigendommen van natuurmonumenten ontstaat er één groot aaneengesloten natuurgebied in Schinveld. Beter bekend als de Schinveldse Es. De landbouwstructuur wordt verbeterd en de kwaliteit van de Schinveldse Bossen wordt versterkt. Het vier miljoen euro kostende project moet over vijf jaar zijn afgerond.

Binnen het project wordt veel aandacht besteed aan de inrichting van het landschap en het aantrekkelijk maken van dit populaire wandelgebied, met aandacht voor de bescherming van eeuwenoude schansen en kleiputten.

Daarnaast wordt ook de kwaliteit van het landschap verbeterd door eigenaren te helpen bij het slopen van hun oude stal en afrastering en de bouw van nieuwe, die meer aangepast zijn aan de omgeving. Maatregelen die overstroming van de Rode Beek in de toekomst moeten voorkomen en Tüddern tegen wateroverlast moeten beschermen, maken eveneens deel uit van deze landinrich­ting.

Bij de ruiling wordt getracht voor iedereen voordeel te verkrijgen. Een win-win situatie. Percelen dichter bij huis, beter en makkelijker bereikbaar, samenvoegen van verspreid liggende percelen van dezelfde eigenaar, zijn hier­in een aantal voorbeelden. Aan de hand van deze wensen wordt de nieuwe eigendomssituatie bepaald. Begin september wordt het plan ter visie gelegd.

Dit plan is het eerste inrichtingsplan dat onder de nieuwe wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) in Limburg is goed­gekeurd. Het plan is in te zien in de gemeentehuizen van Onderbanken en Brunssum en het kantoor van Waterschap Roer en Overmaas te Sittard.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet