NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe faunapassages in Utrecht

†29 juni 2010

Gedeputeerde Staten van Utrecht laten het komende jaar, verspreid over de provincie acht nieuwe faunapassages aanleggen. Twee projecten N201 bij Vinkeveen en N234 bij Soest, zijn urgent omdat ze mee kunnen liften met wegenprojecten, waardoor ze snel en goedkoop gemaakt kunnen worden. De andere projecten op de Utrechtse heuvelrug zijn urgent omdat op deze locaties essentiŽle verbindingen in ecologische verbindingszones gerealiseerd kunnen of het terugdringen van verkeerslachtoffers vallen onder dassen en andere kleine zoogdieren.

Bij de provinciale wegen liggen inmiddels 30 faunapassages, 2 ecoducten en 2 grote faunatunnels. De faunapassages en ecoducten zijn bedoeld om dieren een veilige oversteek te bieden tussen de verschillende natuurgebieden in Utrecht. De nieuwe faunapassages komen in de Lopikerwaard, De Venen en de Utrechtse Heuvelrug. Kleine zoogdieren tot de grootte van een das, ringslang en amfibieŽn zullen naar verwachting de faunapassages gaan gebruiken.

Het verminderen van barriŤres tussen natuurgebieden is een belangrijk doel. Het draagt bij aan het beter functioneren van de ecologische hoofdstructuur. Dieren kunnen hun overwinteringsgebieden en foerageergebieden beter bereiken en zullen daardoor in aantal toenemen. Ook de verkeersveiligheid neemt toe doordat er minder dieren op de weg terecht komen.

Uit recent onderzoek blijkt dat verschillende faunapassages en ecoducten bij de provinciale wegen goed gebruikt worden. Ook in 2010 wordt er aanvullend onderzoek gedaan om te zien welke dieren gebruik maken van de faunapassages en of er eventueel aanpassingen noodzakelijk zijn. Op twee locaties zullen in 2010 aanpassingen plaatsvinden aan het raster om dieren nog beter naar de faunapassages te leiden.

De faunapassages hebben een duidelijke relatie met andere ontsnipperingsmaatregelen van rijk provincie en gemeenten. Ze liggen vaak in elkaars verlengde, waardoor doorgaande routes ontstaan voor dieren door grote delen van Utrecht. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de ecopassage werkt de provincie Utrecht nauw samen met de gebiedscommissies en beheerders van de naastgelegen terreinen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet