NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur en landschap kunnen bijdragen aan zorg en werk

†28 jun 2010

Natuur en landschap kunnen bijdragen aan de participatie van mensen in de samenleving, sociale cohesie, de ontwikkeling van kinderen, ziektepreventie en genezing. In het gezondheidszorg- en werkgelegenheidsbeleid wordt dit echter niet benut. Door natuur en landschap daar functioneel in te verankeren kunnen deze beleidsvelden meer aansluiten bij maatschappelijke wensen.

In regelingen, plannen en wetten van de ministeries van Volksgezondheid (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn wel aanknopingspunten te vinden, variŽrend van de subsidieregeling Kinderopvang en het Actieplan Jeugdwerkloosheid tot de wet Wajong, de Kaderbrief Preventie en de Wmo. Dat blijkt uit onderzoek van Florence van den Bosch en Leonie Heutinck van Alterra, onderdeel van Wageningen UR. Zij hebben een inventarisatie gedaan naar de verschillende regelingen van de ministeries van VWS en SZW die aanknopingspunten kunnen bieden voor het verbinden van de groene sector met de zorg- en werkgelegenheidssectoren.

De inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV. Doel ervan is te achterhalen hoe LNV vanuit haar eigen beleid op het gebied van natuur en landschap kan bijdragen aan beleidsdoelen op het gebied van zorg, welzijn en werkgelegenheid. Florence van den Bosch: Er blijken best wel meer mogelijkheden te zijn. Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan kun je jongeren meer prikkelen voor groene opleidingen, bijvoorbeeld door stages aan te bieden.

Een groene werkomgeving draagt bij aan een beter werkklimaat. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen hun werk langer volhouden in een prettige, groene omgeving. Als werkgever zou je daar op in kunnen spelen, zegt Florence van den Bosch. Bijvoorbeeld door lunchwandelen in het groen te bevorderen, of, als dat niet mogelijk is als je bedrijf midden in de stad zit, een tuin of terras aan te leggen. Meer focus op werkzaamheden in het groen voor arbeidsgehandicapten, zoals het aanleggen van speeltuinen, het werken op zorgboerderijen of het verzorgen van dieren, zou kunnen worden gestimuleerd met vouchers, bijvoorbeeld uitgegeven door de overheid. Zo kunnen bedrijven in het groen gehandicapten aan een baan helpen.

In zijn algemeenheid vinden Florence van den Bosch en Leonie Heutinck dat er meer geŽxperimenteerd zou moeten worden en dat de verschillende opties door LNV meer onder de aandacht moeten worden gebracht bij andere ministeries: Veel partijen blijken namelijk in de prakrijk wel te willen aansluiten, zeker als anderen het initiatief nemen.

>> Alterra-rapport 2035 Notitie Raakvlakken zorg en groen. Hoe natuur- en landschap(sbeleid) kan bijdragen aan het realiseren van doelen op het gebied van zorg en werk


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet