NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

15 belastingvoorstellen voor een groene en innovatieve economie

29 juni 2010 

Vandaag presenteert Stichting Natuur en Milieu Groen Goud, een pakket belastingvoorstellen dat groene innovaties stimuleert en € 11 miljard oplevert voor een belastingverlaging op arbeid en winst. Bovendien verminderen de voorstellen de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met dertien megaton (vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van drie moderne kolencentrales). Ieder kabinet, of het nu paars, blauw of oranje is, kan met Groen goud zijn winst pakken.

Groen goud schept ruimte voor een nieuw kabinet om de belasting op arbeid en winst met  € 11 miljard te verlagen. Tegelijkertijd wordt de belasting op CO2-uitstoot, milieuvervuiling en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen verhoogd. Door deze belastingverschuiving blijven huishoudens en bedrijven gemiddeld genomen evenveel betalen. Daarmee zijn de voorstellen uit Groen goud inkomensneutr! aal.

Milieuvriendelijke investeringen lonen pas als vervuiling een prijs krijgt. Dan wordt het eerder rendabel om woningen en bedrijven energiezuiniger te maken, in schonere auto’s te gaan rijden en zuinig om te gaan met onze schaarse ruimte. Groen goud beloont duurzame bedrijven en burgers voor milieuvriendelijk gedrag en groene innovaties. Bedrijven zullen efficiënter en innovatiever worden waardoor hun concurrentiepositie verbetert en Nederland zal minder afhankelijk worden van steeds duurderde fossiele brandstoffen.

Groen goud gaat over energie, mobiliteit, voedsel, landbouw en ruimte. Bij het uitdenken van de voorstellen is gebruik gemaakt van voorbeelden uit het buitenland en is rekening gehouden met eventuele inkomens- en concurrentie-effecten. Groen goud sluit prima aan bij het onlangs gepubliceerde SER-advies ‘Meer werken aan  duurzame groei’, waarin werkgevers en werknemers de noodzaak van belastingvergroening voor het verduurzamen van onze economie u! naniem benadrukken.

Enkele maatregelen uit Groen goud: ! een open ruimteheffing voor nieuwe bedrijventerreinen, kantoren en woningen. Dit remt nieuwbouw in de open groene ruimte en stimuleert bouwen in de steden; een lagere overdrachtsbelasting bij het treffen van maatregelen voor energiebesparing bij de aanschaf van een woning; een belasting op het lozen van restwarmte door grote bedrijven om het gebruik van restwarmte voor het verwarmen van kassen, kantoren en huizen te stimuleren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet