NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kokkelsterfte ramp voor scholekster

24 juni 2010

De populatie scholeksters in ons land heeft het moeilijk. Door massale kokkelsterfte in de Oosterschelde dreigt er een voedseltekort en in de Waddenzee zijn vanwege het extreem hoge water veel nesten en jongen van scholeksters weggespoeld. Deze twee klappen zijn zorgelijk voor de scholeksterpopulatie, die de afgelopen al is 15 jaar gehalveerd.

Momenteel vindt in de Oosterschelde een grote, onverwachte kokkelsterfte plaats. Kokkels zijn belangrijk voedsel voor de scholekster. De oorzaak van de sterfte is nog onbekend, maar het vermoeden is dat een infectieziekte de boosdoener is. In de Oosterschelde is dit nog niet eerder voorgekomen, wel in andere kustgebieden in Europa waaronder Wales.

In het verleden zijn schelpdieren vanuit Wales naar de Oosterschelde getransporteerd. Voorkomen moet worden dat een dergelijke massale sterfte ook de kokkels in de Waddenzee zal gaan treffen. Vogelbescherming Nederland roept de minister daarom op om het heen en weer gesleep van schelpdieren te blijven verbieden en geen transporten van de Oosterschelde naar de Waddenzee toe te staan.

Ook in de Waddenzee zijn het zware tijden voor de scholekster. Afgelopen weekend zijn bij extreem hoog getij de nesten en jongen van veel kustvogels weggespoeld. Uit onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Applied Ecology, blijkt dat dit jaarlijkse overstromingsgevaar er voor zorgt dat te weinig jongen van de scholekster het overleven, waardoor het aantal scholeksters rap zal afnemen.

Beide berichten zijn slecht nieuws voor de scholekster, die het in heel Nederland toch al heel moeilijk heeft. Het is daarom extra en urgent dat de kustnatuur in de Waddenzee en de Delta voor scholeksters en andere trekvogels snel op orde komt en blijft.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet