NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2010

22 juni 2010

Het Groenfonds wil visionairs binnen de natuurwereld een platform bieden zich te presenteren en mee te dingen naar een van de prijzen die op 25 november 2010 worden uitgereikt tijden de Kennisdag 'Samen voor Natuur'. De inzendingen voor de Natuurprijs 2010 mogen al gestarte projecten zijn, maar ook concepten die momenteel op de tekentafel liggen en waarvoor nog steun gevonden moet worden.

Hoe ziet de natuur in Nederland er over 50 jaar uit? Welke inzichten van nu zijn belangrijk voor onze kinderen en kleinkinderen in 2060? Heeft de klimaatverandering invloed en hoe passen we ons land en dus ook onze natuur en ons landschap hierop aan? Hoe kunnen we met natuurontwikkelingen van nu inspelen op deze en toekomstige veranderingen?

Natuurbeheerders, vrijwilligers, opleiders en studenten, bedrijven en overheden kunnen zich inschrijven voor de Natuurprijs 2010. Projecten, groot of klein, professioneel of particulier, concreet of in concept kunnen uiterlijk tot en met 12 september 2010 worden ingezonden.

Prijzen
Voor deze editie van de Natuurprijs is het aantal prijzen fors uitgebreid. Genomineerde projecten maken kans op de hoofdprijs van 5.000,00 de tweede prijs van 3.000,00 de derde prijs van 2.000,00 en/of de Publieksprijs, Aanmoedigingsprijs en Studentenprijs van ieder 1.000,00. De inschrijftermijn eindigt op 12 september 2010.

Winnaars in 2009
Het thema Contact! werd in 2009 volgens de jury door Parknatuur.nl het beste verbeeld. Parknatuur.nl is een huis-aan-huis nieuwsbrief waarmee bewoners rond en bezoekers van het stadspark Transwijk in Utrecht kennis over natuur en nuttige informatie met betrekking tot het park kunnen delen. Mireille de Heer van communicatiebureau De Heer & Co is dit initiatief gestart en wil bewoners van andere parken binnen en buiten Utrecht laten delen in haar kennis en ervaring.

De tweede prijs ging naar Natuurgolfbaan Gaasterland. De derde prijs was voor Behoud en verbetering woon- en leefomgeving Zeijen. De Aanmoedingsprijs was voor De Nieuwe Wildernis en de Publieksprijs werd uitgereikt aan Natuurlijk contact met het Curringherveld. Filmpjes over alle genomineerde projecten zijn te zien op de site van Nationaal Groenfonds.

Welke projecten komen in aanmerking?
Te denken valt onder andere aan projecten en in het bijzonder vernieuwende concepten met een toekomstvisie op natuur en landschap:

. Nieuwe manieren om natuur en landschap te creren en te beheren
. Ideen om mensen ook in de toekomst bij natuur en landschap te betrekken
. Nieuwe inzichten om natuur en landschap te financieren
. Manieren om nieuwe natuur en landschap binnen stedelijke gebieden te krijgen en te behouden
. Verrassende oplossingen voor problemen binnen de natuurwereld

Inschrijven Natuurprijs 2010
Tot en met 12 september 2010 kunt u met uw project inschrijven voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2010.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet