NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Risico windmolens in IJsselmeer onvoldoende onderzocht

19 juli 2010

De groene organisaties Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en Natuurmonumenten willen dat er meer onderzoek komt naar de risico's voor vogels bij de windmolenparken in de Noordoostpolder voor de kust bij Urk. Het Rijk overweegt om hier vier grote windmolenparken te realiseren, maar de organisaties willen dat er eerst goed gekeken wordt naar de effecten voor de natuur.

De organisaties zijn van mening dat onvoldoende onderzocht is of de windmolenparken schadelijk zijn voor de natuur in het IJsselmeergebied. Het IJsselmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied, dit houdt in dat het tot de topnatuur van Europa behoort en beschermd moet worden.

De organisaties zijn voor windenergie, maar vinden wel dat er goed gekeken moet worden wr de windmolens geplaatst worden. Windmolenparken bij Natura 2000- en andere belangrijke vogelgebieden kunnen belangrijke schade aanbrengen aan de natuur.

Vogelsoorten als nonnetje, topper en zaagbek doen het slecht in het IJsselmeer. Uit onderzoek blijkt dat vogels last kunnen hebben van windmolens: ze vliegen er tegen aan of moeten op zoek naar andere gebieden om te broeden en te fourageren. De organisaties willen daarom dat de effecten op de natuur goed in beeld worden gebracht alvorens kan worden overgegaan tot eventuele plaatsing van een windmolenpark.

Voor het jaar 2020 wil het Rijk 6000 MW aan windenergie op land realiseren. Het heeft daarom elf locaties in ons land voorgesteld voor het plaatsen van grote windmolenparken. In de Noordoostpolder moeten vier windmolenparken verschijnen. En van de grootste komt pal voor de kust bij Urk.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet