NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitzonderlijk veel dassen in Drentse burcht

16 juli 2010

Staatsbosbeheer heeft in Drenthe een bijzondere situatie op een dassenburcht ontdekt. Op de burcht zijn verschillende dassenfamilies samengekomen waardoor er tijdelijk ruim twintig dassen (inclusief jongen) verblijven. Waarschijnlijk is er in de buurt een uitzonderlijk goede voedselsituatie ontstaan. Zoveel dassen op een burcht komt in Nederland bijna nooit voor.

Meestal bestaan dassenfamilies uit een mannetje en vrouwtje met hun jongen. Soms blijven jongen van het jaar daarvoor en jongen die nog niet geslachtsrijp zijn even 'hangen' waardoor vier tot zes dassen op een burcht kunnen zitten. Uit de literatuur is bekend dat, wanneer de voedselsituatie extreem gunstig is, verschillende families uit de omgeving samenkomen op een burcht. De eigen burcht wordt dan tijdelijk verlaten en het verdedigen van het eigen territorium is dan blijkbaar minder belangrijk. Als de voedselsituatie weer slechter wordt, zullen de dassen weer hun eigen gebieden innemen. Waarschijnlijk is dit op de bewuste locatie in Drenthe ook het geval.

Dassen in noordelijke streken eten voornamelijk regenwormen. In sommige gevallen loopt dit op tot wel 70%. Daarnaast staan er diverse soorten planten, bessen, fruit, insecten en kleine zoogdieren en aas op het menu.

De das was bijna volledig uit Drenthe verdwenen. Na het dieptepunt in de jaren zestig van de vorige eeuw, groeit de dassenpopulatie nu weer naar een normaal niveau. Daarbij worden weer plekken bewoond waar vijftig jaar geleden ook al een burcht aanwezig was. In Nederland leven nu zo'n 3000 dassen, wat neerkomt op zo'n 7 dassen per honderd vierkante kilometer. Daarmee is Nederland nog steeds een van de dunst bevolkte dassenlanden in Europa. In Duitsland ligt de dichtheid bijvoorbeeld 6 keer hoger, in Engeland en Zweden zelfs ruim twintig keer. In Nederland vinden veel dassen vroegtijdig de dood door een botsing met een auto.

Op www.staatsbosbeheer.nl kunt u een filmpje bekijken van jonge dassen bij de bijzondere burcht. Op het filmpje zijn vier spelende dassen te zien. Een van de jongen is duidelijk kleiner en is afkomstig uit een ander 'gezin'.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet