NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verburg stelt Evaluatiecommissie Oostvaardersplassen in

12 juli 2010

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een evaluatiecommissie voor de Oostvaardersplassen (Committee on the evaluation of the management of large herbivores in the Oostvaardersplassen) ingesteld. De commissie evalueert onder leiding van de heer drs. J.D. Gabor het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Oud-staatssecretaris Gabor was ook voorzitter van het International Committee on the Management of large herbivores in the Oostvaardersplassen (ICMO). Deze commissie adviseerde in 2006 de toenmalige minister van LNV over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Bij het beheer van de Oostvaardersplassen wordt een zo ongestoord mogelijke ontwikkeling van de natuur nagestreefd met zo min mogelijk menselijk ingrijpen. Het ministerie van LNV heeft Staatsbosbeheer de opdracht gegeven om de Oostvaardersplassen zo natuurlijk mogelijk te beheren.

De samenstelling van de evaluatiecommissie bestaat uit wetenschappers en ervaringsdeskundigen vanuit de ecologie, diergeneeskunde en dierenwelzijn: drs. J.D. Gabor, prof. dr. J.J.M. van Alphen, prof. dr. T.H. Clutton-Brock, drs. J. Kaandorp, prof. dr. F. Ohl, prof. dr. H. Olff, prof. dr. R.J. Putman en dr. D. Reynolds.

Vragen die bij de evaluatie centraal staan zijn onder andere: hoe is het beheer van de Oostvaardersplassen uitgevoerd in vergelijking met het ICMO-advies uit 2006? Hoe ontwikkelt de populatieopbouw en de omvang van de grote grazers zich en kunnen de dieren in de Oostvaardersplassen hun natuurlijk gedrag vertonen? Hoe is het met het welzijn van de grote grazers gesteld in vergelijking met grote grazers in andere natuurbeheergebieden? Hoe wordt het afschotprotocol uitgevoerd dat door Staatsbosbeheer wordt gehanteerd om verzwakte dieren tijdig uit hun lijden te verlossen? Verdienen het afschotprotocol en het ICMO-advies uit 2006 eventueel nog aanpassing?

Minister Verburg heeft de commissie gevraagd 1 november 2010 met een advies te komen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet