NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur in Drenthe - zicht op biodiversiteit

23 aug 2010

Voor welke planten en dieren is Drenthe landelijk gezien belangrijk? Waar in Drenthe zijn deze natuurwaarden te vinden? Met welke soorten gaat het goed en welke hebben het moeilijk? Wat is bekend over de oorzaken? Hebben natuurontwikkeling en beschermingsmaatregelen succes? Heeft de klimaatverandering al zichtbare gevolgen voor de Drentse flora en fauna?

In opdracht van Gedeputeerde Staten is door medewerkers van de provincie Drenthe en tal van gerenommeerde onderzoekers een uitgebreid overzicht gemaakt van de actuele kennis over de toestand van de natuur in onze provincie. De resultaten zijn samengevat in het boek "Natuur in Drenthe, zicht op biodiversiteit". Hierin zijn met vele verspreidingskaartjes, trendgrafieken, tabellen en fotos de huidige verscheidenheid van de Drentse natuur Ún recente ontwikkelingen daarbinnen in beeld gebracht.

Het boek is nu voor 15 euro verkrijgbaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Drenthe (secretariaatro@drenthe.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet