NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw Normenboek Natuur, Bos en Landschap

17 augustus 2010

Het Normenboek is geactualiseerd! In het nieuwe normenboek staan de nieuwste normen voor maatregelen in bos, natuur en landschap. Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap is gebaseerd op het Normenboek van Staatsbosbeheer. Lange tijd was dat een belangrijke bron van informatie over kosten voor beheersmaatregelen. Staatsbosbeheer is echter, na overleg met het ministerie van LNV, gestopt met de uitgave van haar normenboek. De gevolgen van het dreigende gemis van actuele kostennormen werden onderkend. Daarom heeft Alterra in samenwerking met o.a. Het Bosschap, Staatsbosbeheer, De Unie van Bosgroepen, Natuurmonumenten, De Landschappen en het Ministerie van LNV een nieuw, geactualiseerd normenboek uitgebracht dat is gebaseerd op het 'oude' normenboek van Staatsbosbeheer.

Natuurbeheerders en terreineigenaren kunnen de informatie gebruiken om rationele beslissingen te nemen, zowel van strategische, tactische als operationele aard. Inzicht in de kosten geeft ook de mogelijkheid tot budgettering en controle. Voor overheden is de informatie relevant om het beleid vorm te geven en om verantwoording af te kunnen leggen over genomen beslissingen. Belangrijk voor de gehele sector is dat de hoogte van veel subsidies (bijvoorbeeld die in het kader van Programma Beheer, maar ook voor 'De groene catalogi') (deels) wordt vastgesteld op basis van kostennormen uit het normenboek.

Het normenboek verschijnt tweejaarlijks. De eerste versie is uitgebracht in het voorjaar van 2006. De laatste versie dateert van juni 2010. Naast de papieren versie van het boek wordt ook een CD-rom uitgegeven. Op deze CR-rom staan dezelfde normen als in het boek. Een handigheidje van de software is dat de gebruiker precies kan zien hoe een norm is opgebouwd (tijdnormen en tarieven). Een ander voordeel is dat de kostennormen berekend kunnen worden op basis van tarieven die de gebruiker zelf invoert.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet