NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Blauwe kiekendief als nieuwe akkervogel door beheer Oldambster landbouwers

29 juli

De zeldzame blauwe kiekendief heeft Oost-Groningen ontdekt. Er zijn twee broedsuccessen te melden; nesten met 2 en 4 jongen. Groningen staat inmiddels bekend om zijn verhaal van de grauwe kiekendief in relatie tot goed beheerde faunaranden en de succesvolle aanpak van het Groninger akkervogelbeleid. Bovendien broeden naast de grauwe kiekendief er in de provincie Groningen ook aanzienlijke aantallen bruine kiekendieven (naar schatting ca. 15% van de Nederlandse populatie die uit 1.200 - 1.400 paar bestaat) en in 2010 kan daar de blauwe kiekendief aan worden toegevoegd.

De blauwe kiekendief broedt in Nederland voornamelijk op de Waddeneilanden. Maar de populatie daar neemt sinds eind jaren negentig schrikbarend af. Van de ooit zo fiere populatie van ca. 160 paartjes resteren nog slechts zo’n dertig. Het aantal jongen dat hier wordt geboren is te gering om zelfs deze populatie overeind te houden. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de blauwe kiekendief op de Waddeneilanden een zorgeloze toekomst tegemoet gaan. Het lijkt er echter op dat de Nederlandse populatie uit onverwachte hoek aanvulling zal krijgen.

Blauwe kiekendief
In het voorjaar van 2010 werden op een drietal locaties in Oost-Groningen baltsende blauwe kiekendieven boven uitgestrekte tarwevelden gesignaleerd door de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Eén paar nabij Finsterwolde mislukte helaas, maar een tweetal nesten leverde respectievelijk 2 en 4 jongen op. Interessant detail was dat één van de wijfjes - in 2007 als nestjong werd geringd door Ben Koks - is geboren in een perceel wintergerst nabij het Duitse Emden. Kolonisatie uit het zuiden (vooral Frankrijk) en oosten (Duitsland) kon wel de laatste strohalm gaan worden voor de blauwe kiekendief in Nederland.

Grauwe kiekendief
De grauwe kiekendief bleef begin jaren negentig voor Nederland behouden dankzij de grootschalige braaklegging. Na afschaf van deze EU-braak bleef de populatie van deze elegante roofvogel op peil dankzij de faunaranden die met name in het oosten van de Provincie Groningen waren te vinden. In Duitsland heet dit proces "Biotopwechsel” (biotoopwisseling) en mede dankzij de goede zorgen van de vrijwilligers van de Werkgroep Grauwe Kiekendief en de inmiddels honderden landbouwers is de soort bezig met een langzaam herstel. In 2010 hebben ongeveer 45 paartjes grauwe kiekendieven in Oost-Groningen veilig jongen kunnen grootbrengen. Het landelijke aantal ligt net boven de 50 paar.

Faunaranden
De boeren van de Agrarische Natuurvereniging ANOG kunnen trots zijn op deze ontwikkelingen. Er is vastgesteld dat de oudervogels met name hun prooien vangen (voornamelijk veldmuis) boven de grazige (vaak ingezaaid met allerlei grassen en kruiden) en brede faunaranden in het gebied. Gedeputeerde Douwe Hollenga is blij met de komst van de blauwe kiekendief. ” Het geeft aan dat nu ook de zeldzame blauwe kiekendief weet te profiteren van het beleid van de Provincie Groningen. Het geconcentreerd inzetten van goed beheerde faunaranden blijkt bij een keur aan soorten goed uit te pakken. Dit Oost-Groninger succes is tevens een steun in de rug voor onze lobby rond de 'akkervogelmiljoenen' in Brussel. De drie soorten kiekendieven wijzen ons de weg naar nog succesvollere vormen van agrarisch natuurbeheer.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet