NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aantal roofvogels als huisdier neemt schrikbarend toe

8 augustus 2010

Het aantal roofvogels en uilen dat als huisdier wordt gehouden neemt schrikbarend toe, blijkt uit onderzoek van Vogelbescherming Nederland. Als gevolg daarvan ontsnappen ook steeds meer roofvogels en uilen, wat tot faunavervalsing kan leiden. Zo werden er dit jaar al 17 ontsnapte oehoes aangetroffen, bijna evenveel als er in het wild leven. Dit is zojuist bekend gemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels van de VARA.

Uit het onderzoek door bureau Ulucus blijkt dat er een forse toename is van het bezit, aanbod van en demonstraties met roofvogels en uilen. Het aantal EG-certificaten, waarmee vogels verhandeld mogen worden, nam toe met de factor 10. Met name de kerkuil, steenuil, oehoe en slechtvalk zijn populair. De prijzen voor een roofvogel of uil variŰren van enkele tientallen euros voor de kerkuil tot vele duizenden euros voor arenden. In Nederland is iedereen vrij om roofvogels en uilen te houden en om er demonstraties mee te geven, mits de vogels in gevangenschap zijn gekweekt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat vogels regelmatig ontsnappen. Zo zijn er in het eerste half jaar van 2010 al 62 keer ontsnapte oehoes waargenomen, evenveel als in de tien jaar daarvoor. Een aantal van de ontsnapte vogels wordt niet meer gevangen en weet zich staande te houden in de vrije natuur. Ook worden vogels, met name kerkuilen, vrij gelaten vanuit het na´eve idee daarmee de soort te willen helpen. Het grootste risico hiervan is faunavervalsing.

Roofvogels- en uilenshows worden vandaag de dag door heel het land gegeven. Vogelbescherming vindt dat deze shows alleen gegeven mogen worden door erkende valkeniers, die tevens een aanvullende opleiding op het gebied van educatie gevolgd hebben. Hierbij moet ook voldoende aandacht zijn voor de bescherming van de soortgenoten in het wild. Ook vindt Vogelbescherming dat roofvogels en uilen moeten worden opgenomen op een negatieflijst voor huisdieren, zodat bezit door particulieren in de toekomst niet vanzelfsprekend meer mogelijk is.
Vogelbescherming is het onderzoek gestart na berichten uit het veld dat er aanwijzingen waren dat het houden van roofvogels en uilen voor demonstraties en shows door particulieren is toegenomen. De Werkgroep Roofvogels Nederland, Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland, Werkgroep Slechtvalk Nederland, Oehoewerkgroep Nederland en de Steenuilenwerkgroep Nederland (STONE) hebben het onderzoek mede mogelijk gemaakt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet