NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

1 miljoen euro voor certificering visketen

4 augustus 2010

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van certificering binnen de visketen. Zij ondersteunt hiermee het certificeren van milieuvriendelijke productiemethoden. De subsidieregeling wordt opengesteld van 1 september tot en met 30 september 2010. De helft van het bedrag wordt gefinancierd door de Europese Unie met behulp van het Europees Visserijfonds.

LNV wil verduurzaming van de visketen stimuleren. Certificering van vis en schelpdieren kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame visserij. Daarom ondersteunt zij het bedrijfsleven bij certificeringstrajecten. Met de financiŽle ondersteuning kunnen ondernemers de beoordeling door een certificeringsinstantie bekostigen.

FAO-richtlijnen
Het certificeringstraject en de onafhankelijke certificeringsinstantie moeten voldoen aan de richtlijnen van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. Minister Verburg heeft voor openstelling van deze regeling beoordeeld of een certificering voldoet aan deze zogeheten guidelines for the ecolabelling of fish and fishery products from marine capture fisheries van de FAO. Zij heeft hiertoe het LEI gevraagd om een vergelijkend onderzoek uit te voeren.

In dit onderzoek is gekeken in hoeverre de keurmerken MSC, FoS, Krav, Naturland, Skal en Milieukeur voldoen aan de FAO-richtlijnen. Het LEI heeft vooral bekeken in hoeverre deze keurmerken voldoen aan de accreditatie- en certificeringsstructuren en procedures van de richtlijnen, de structuur en procedures voor het opstellen van de standaard en deelname van belanghebbenden. Zogeheten derdepartijcertificering is daarbij een belangrijke eis. Dit betekent dat certificering door een derde, onafhankelijke partij wordt uitgevoerd.

Minister Verburg is op grond van dit deskundigenoordeel tot de conclusie gekomen dat geen van de hierboven genoemde keurmerken uitgesloten kan worden van deelname aan de subsidieregeling.

Deelname
Samenwerkingsverbanden van visserijondernemingen en ook beroepsorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor de regeling certificering in de visketen. Het budget wordt verdeeld op basis van loting van alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden. De regeling is van toepassing op milieuvriendelijk gevangen of gekweekte vis of schelpdieren in de zee- kust- of binnenwateren of aquaculturen. Minister Verburg hoopt met de subsidieregeling minimaal tien certificeringstrajecten een steuntje in de rug te kunnen geven.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet