NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Unieke gebeurtenis op Griend

20 juli 2010

Nog nooit eerder werd er een jonge lepelaar op Griend geboren. Dit jaar kwamen, na de valse start van vorig jaar, drie broedparen tot eileg.

Door slechte weersomstandigheden kwamen twee van de drie broedsels om. Het paar dat zich dit jaar het eerst vestigde, bracht wel een jong groot. Dat jong (een vrouwtje) werd door medewerkers van Natuurmonumenten geringd met een unieke ringcombinatie, zodat zij in het veld snel de aandacht trekt van aflezers van kleurringen.

Tropische vogel
Op andere Waddeneilanden broeden ook lepelaars, maar Griend was nooit eerder bezet door deze prachtige, haast tropisch aandoende vogel. Griend is natuurlijk maar erg klein en er broeden al heel veel vogelsoorten, zoals kokmeeuw (35.000 paar) en grote sterns (7.500 paar).

Kolonies
Overal elders broeden de lepelaars in kolonies van zilvermeeuwen of mantelmeeuwen. Op Griend is dat niet het geval, ze broeden op de kwelder (dus heel kwetsbaar voor overstroming) op een zogenaamde kwelderrug, een plek waar veel slib is gebracht door de zee. Op die plek broeden geen andere kolonievormers.

Recent bezoek
Tijdens het recente bezoek verbleven er 13 lepelaars op Griend. Door de vogelwachters werden kleurringen afgelezen en die broedvogels bleken afkomstig te zijn van Vlieland en de IJsselmeerkust nabij Medemblik.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet