NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Van Vollenhoven: doorgaan met natuurherstel

27 augustus 2010

In navolging van prominenten Winsemius (VVD), Wijffels en Veerman (beiden CDA) vraagt nu ook Pieter van Vollenhoven aandacht voor natuur bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet. De voorzitter van het Nationaal Groenfonds dringt er bij informateur Opstelten op aan om de aanleg van het netwerk van natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), opnieuw een centrale plek te geven in het regeerakkoord.

5 jaar uitstel
Volgens Van Vollenhoven biedt het verschuiven van de aanvankelijke opleverdatum met vijf jaar (van 2018 naar 2023) genoeg financiŽle ruimte om aan de bezuinigingsdoelstellingen te voldoen. De aankoop van de grond die nodig is voor de EHS, moet dan wel uiterlijk in 2020 zijn voltooid. Aanvullende bezuinigingen kunnen het best gehaald worden uit doelen die een betrekkelijk lage bijdrage leveren aan de biodiversiteit, zoals agrarisch natuurbeheer.

Natuurbestemming vastleggen
Uitstel van realisatie van de EHS levert echter ook onzekerheden op, aldus Van Vollenhoven. Gronden die nog aangekocht moeten worden, worden mogelijk duurder. En bij boeren ontstaat onzekerheid over de toekomst van hun gronden en daardoor over hun eigen toekomst. Daarom adviseert het Nationaal Groenfonds om in provinciale plannen vast te leggen welke gronden nog nodig zijn voor de EHS om te voorkomen dat ze voor andere bestemmingen gebruikt gaan worden.

Duurzaam herstel is nodig
Natuurmonumenten ondersteunt het standpunt van het Groenfonds. Het besluit om de EHS voortijdig te stoppen zou betekenen dat de vele investeringen en inspanningen die de afgelopen twintig jaar geleverd zijn niet of nauwelijks zullen bijdragen aan het duurzaam herstel van de natuur in Nederland. Met alle gevolgen van dien. Nederland zal dan haar internationale afspraken over natuurherstel niet kunnen nakomen. Maar het betekent ook dat de mogelijkheden voor mensen om te recreŽren onder de maat blijven. Stoppen met de EHS heeft ook tot gevolg dat afgezien wordt van de bijdrage die de natuur kan leveren aan het opvangen van grote hoeveelheden water bij hevige neerslag. En het onthoudt regionale economieŽn nieuwe mogelijkheden om zich te ontwikkelen; immers herstel van de natuurgebieden zorgt voor en impuls van toerisme en recreatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet