NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Manifest voor een vitaal platteland

17 augustus 2010

Natuurmonumenten pleit samen met 7 andere hoofdrolspelers in het landelijk gebied voor een sterk platteland. In het manifest 'Natuur, landschap en economie in een vitaal platteland’ dringen de organisaties er bij het volgende kabinet op aan om de aandachtspunten uit het manifest om te zetten in een duurzaam beleid voor een vitaal platteland.

Naast wonen en werken zijn natuur en landschap van enorme betekenis voor het landelijk gebied. Dat geldt niet alleen voor de biodiversiteit, maar ook voor recreatiemogelijkheden, het oplossen van de klimaatproblematiek, de volksgezondheid en niet te vergeten de economie.

Vitaal platteland
In het manifest pleiten de acht organisaties (de ANWB, de Federatie Particulier Grondbezit, De12Landschappen, de land- en tuinbouworganisatie LTO, Natuurmonumenten, Natuurlijk Platteland Nederland, de RECRON en Staatsbosbeheer) voor betere toegankelijkheid van het platteland, uitvoering van ons nationale natuurnetwerk de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000, vereenvoudiging van de regelgeving, combineren van functies en het verbinden van stad en platteland door middel van groene gebieden. Dit moet leiden tot een vitaal platteland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet