NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veerman en Winsemius bezorgd over kabinetsformatie

17 augustus 2010

Voorzitter Cees Veerman van Natuurmonumenten en zijn voorganger Pieter Winsemius zijn bezorgd over de ontwikkelingen in de kabinetsformatie.

Natuurbeleid lijkt nauwelijks een rol te spelen in de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV. Beide prominente bestuurders vrezen omvangrijke bezuinigingen op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en regulier natuurbeheer. Veerman en Winsemius troffen elkaar 12 augustus jl. voor een Volkskrant-interview. Een verslaggever van Natuurmonumenten doet verslag.

Veerman laakt de actuele stelling dat ‘het met de natuur wel even genoeg is geweest en dat andere maatschappelijke vraagstukken nu belangrijker zijn’. “Vanzelfsprekend moet een aanstaand kabinet tal van problemen oplossen. Maar dat mag niet ten koste gaan van harde afspraken die zijn gemaakt over natuurbehoud, zoals de realisering van de EHS, het landelijke netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. De EHS is geen luxe. Natuurherstel is een essentieel onderdeel van onze toekomst. Als we daarop beknibbelen raakt het onszelf op den duur. Bezuinigen op de kosten voor natuurbeheer moeten we zeker voorkomen, vanwege de grote verantwoordelijkheid van alle natuurbeheerders voor het behoud van de huidige natuurkwaliteit.”

Soorten keren terug
VVD-er Winsemius verwijst naar de grote voordelen van de EHS, zoals onlangs beschreven in het boek ‘Publiek geheim, het succes van de EHS’. “De Ecologische Hoofdstructuur is een knap idee die ervoor zorgt dat kwetsbare planten- en diersoorten overleven. Dieren en planten die op de Rode Lijst staan, doen het in grote natuurgebieden veel beter dan in kleine geïsoleerde gebieden. In mijn tijd als voorzitter is Natuurmonumenten gestart met plan Goudplevier. Daarmee zijn vier natuur- en landbouwgebieden tot een groot natuurgebied samengevoegd tot het huidige Mantingerveld in Drenthe. Met de natuur ging het daar ineens stukken beter. Dat zorgde voor een nieuw positief inzicht: zelfs in Randstedelijke natuur hoeven we de strijd niet op te geven als we de natuur voldoende ruimte geven.”

Verharding in het debat
Het maatschappelijke sentiment dat is ontstaan over natuurherstel bevalt Veerman niet. De afgelopen jaren is in het debat een verharding opgetreden waarin uiteenlopende partijen steeds meer tegenover elkaar zijn gaan staan. Veerman: “Natuur- en landbouwbelangen liggen in elkaars verlengde, die mogen we niet tegen elkaar uitspelen. Dat verwijt ik de landbouwlobby en ook enkele prominenten in mijn eigen partij het CDA. Er is op dit moment zoveel wantrouwen over en weer. Terwijl we in dit land altijd gewend waren om er samen uit te komen.”

Nieuw evenwicht tussen landbouw en natuur
In het landelijk gebied moet Nederland volgens Veerman toe naar een nieuw evenwicht tussen landbouw en natuur. Voor boeren valt met natuur ook geld te verdienen. Maar dan moet er wel voldoende geld en expertise vrijkomen voor bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer. Bovendien verdienen boeren meer dan een eerlijke prijs voor hun grond bij een bedrijfsverplaatsing.” Winsemius: “Een nieuw kabinet moet de grondpolitiek aanpakken. Er mogen geen exorbitante prijsverschillen zitten in grond voor woningbouw en grond voor natuur.” Veerman: “Uitstel van grondaankopen in de EHS betekent dat er geen einde komt aan de onzekerheid onder boeren. Er zijn te veel agrariërs die al bijna tien jaar wachten op een bedrijfsverplaatsing. Dat zijn ondernemers die door onduidelijkheid in feite met handen en voeten gebonden zijn.”

Zachte waarden
Veerman en Winsemius vinden dat natuur als een van de zachtere waarden in de maatschappij de komende vier jaar niet het onderspit mag delven. Winsemius: “Van datgene wat kwetsbaar is moet je af blijven.” Hij heeft nog wel een boodschap voor het aanstaande kabinet: “Pas op Den Haag: natuur- en milieuorganisaties hebben veel draagvlak, dwars door alle partijen heen. Verwaarloos dat niet.” Of er al draaiboeken klaarliggen voor protest wil Veerman niet zeggen, “maar bij de strijd om behoud van het Naardermeer heeft Natuurmonumenten laten zien dat we als club van ruim 800.000 leden van ons laten horen.”


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet