NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Projectenparade: klimaatbuffers in de praktijk

17 sept 2010

Mooi Nederland nodigt u van harte uit voor een projectenparade over klimaatbuffers. Door de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme neerslag, hittegolven en meer wateroverlast is het noodzakelijk de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig te maken voor de toekomst. Klimaatbuffers vangen deze gevolgen van klimaatverandering op door meer ruimte in het landschap te creëren voor water en natuur.

Maak tijdens deze projectenparade kennis met de verschillende opgaven, ervaringen en zoek samen met collega-projectleiders en -medewerkers naar gemeenschappelijke delers en leerpunten.

Wat gaan we doen?
Dagvoorzitter Petra Souwerbren laat u kennismaken met het Kennis- en Leertraject van Mooi Nederland en drie praktijkvoorbeelden van klimaatbufferprojecten.

De praktijkvoorbeelden zijn:

1. Het Weerterbos: Raak geďnspireerd door hoe u een goed functionerende grondbank opzet.

In dit natuurgebied werkt Waterschap Peel en Maasvallei aan retentie, verdrogingbestrijding en herinrichting van watergangen om zo het waterbergend vermogen van het Weerterbos te vergroten als onderdeel van het stroomgebied van de Oude Graaf. Dhr. Cuypers (ARK Natuurontwikkeling) vertelt over de praktijkervaring die opgedaan is bij het opzetten van een grondbank.

2. Punt van Voorne: Hoor hoe u met een open houding uw doel sneller bereikt.

Waterschap Hollandse Delta en Natuurmonumenten werken aan het herstellen van een natuurlijk functionerend duinsysteem door het aanleggen van een nieuwe zeewering en het herstellen van de duinpan landwaarts van de zeewering. Dhr. Posthoorn (Natuurmonumenten) legt uit dat in het project een doorbraak is ontstaan door met een open houding verschillende actoren in het gebied erbij te betrekken.

3. Bergboezem Breda: Leer van de ervaringen in de aanpak van dit project.

Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Breda en Staatsbosbeheer werken aan de bergboezem om tot een robuust natuurgebied en natuurlijk wetland te komen die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tevens wordt ingezet op het leveren van een kwaliteitsimpuls aan de inrichting. Dhr. Janse (Staatsbosbeheer) gaat in op het leerpunt om de verschillende ingrepen in het gebied integraal te benaderen.

In het slotdebat wordt ingegaan op de ervaringen van de praktijkvoorbeelden en gezocht naar verbanden en leerervaringen. Het resultaat zijn praktische aanbevelingen die u kunt toepassen op uw eigen werkpraktijk.

In het programma is ruimte om andere projectleiders, -betrokkenen en vertegenwoordigers van de Coalitie Klimaatbuffers te ontmoeten. De Coalitie bestaat uit ARK Natuurontwikkeling, De12 landschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds. In dit brede netwerk kunt u deze dag, čn daarna, volop ervaringen uitwisselen

Programma
13:00 uur Ontvangst met lunch
13:30 uur Opening door dagvoorzitter Petra Souwerbren
13:40 uur Inleiding Kennis- en Leertraject Mooi NL
13:50 uur Bufferkaart van Nederland
14:30 uur Pauze
15:00 uur Leren van drie praktijkvoorbeelden
16:00 uur Slotdebat
16:30 uur Borrel

Praktische informatie
Datum: dinsdag 12 oktober 2010?
Locatie: Dierenpark Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 224, Amersfoort

Meld u nu aan
U bent voorafgaand aan de projectenparade van harte welkom om een bezoek te brengen aan het dierenpark. Mocht u hier gebruik van willen maken geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet