NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europees diploma voor De Weerribben-Wieden

17 sept 2010

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben vandaag, 17 september, het Europees Diploma voor Natuurbeheer ontvangen voor De Weerribben en De Wieden. Het diploma, dat wordt toegekend door de Raad van Europa, is een erkenning voor de natuurwaarden die de afgelopen jaren in De Weerribben en De Wieden zijn gerealiseerd. De erkenning is een kroon op de samenwerking tussen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Woensdag 13 oktober vindt de officiŽle uitreiking plaats.

Het is voor het eerst dat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samen dit diploma krijgen. Het diploma is bestemd voor beschermde natuurgebieden van geologische, biologische en landschappelijke betekenis. Bescherming en beheer wegen zwaar mee in de beoordeling. Het diploma wordt uitgereikt voor een periode van vijf jaar en gaat vergezeld van een aantal aanbevelingen aan de beheerders. Na vijf jaar beoordeelt de Raad van Europa of het diploma opnieuw mag worden toegekend. Ondanks de inspanningen van de terreinbeherende organisaties is dat niet vanzelfsprekend. Zo bestaan er plannen om honderdvijftig meter hoge windturbines te plaatsen bij Scheerwolde, precies tussen De Weerribben en De Wieden. Zulke hoge turbines zullen overal in het Nationaal Park Weerribben-Wieden zichtbaar zijn. Behalve een aantasting van het ongerepte landschap vormen ze ook een serieuze bedreiging voor een kolonie zeldzame purperreigers. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verzetten zich daarom krachtig tegen dit plan. Met het Europees Diploma hebben de organisaties in elk geval een sterk argument in handen. Net zoals met het Europees certificaat voor duurzaam toerisme, dat het beschermde natuurgebied vorig jaar als eerste in Nederland kreeg uitgereikt.

Ecologisch en economisch aantrekkelijk
Natuur en landschap maken De Weerribben en De Wieden aantrekkelijk. Ook economisch zijn De Weerribben en De Wieden interessant. Het is populair bij toeristen, recreanten en dagjesmensen. Zoals turfwinning en rietteelt in het verleden de economische motor vormden van het gebied, zijn dit nu recreatie en toerisme. Natuur, landschap en cultuurhistorie zijn de belangrijkste trekkers.
In De Weerribben en De Wieden zijn rust en ruimte het unique selling point. Het is geen gebied voor massa-toerisme. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Dat neemt niet weg dat hier bijna 4.000 arbeidsplaatsen direct zijn te herleiden tot het natuurgebied. Relatief gezien leveren de horeca en recreatie de meeste arbeidsplaatsen op: bijna 1500. Jaarlijks wordt in en rond het Nationaal Park Weerribben-Wieden 600 miljoen euro omgezet in directe relatie met natuur, landschap en cultuur.

Waterrijke oase van 10.000 hectare
De Weerribben en De Wieden in Noordwest-Overijssel vormen een waterrijke oase van rust en ruimte en met rietlanden, hooilanden, moerasbossen, plassen, moerassen en trilvenen. De ongerepte horizon is uitzonderlijk in Nederland. Bovendien is dit gebied het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa: ruim 10.000 hectare!
Meer weten? Kijk op www.natuurmonumenten.nl of www.staatsbosbeheer.nl.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet