NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Demografische ontwikkelingen van invloed op natuur en landschap

7 sep 2010

Demografische ontwikkelingen hebben invloed op natuur en landschap. Met name via ruimtebeslag door bebouwing, recreatieve consumptie en vestigingspatronen. Dit blijkt uit het achtergronddocument van de WOT N&M dat dient als input voor de omgevingsscenario's van de Natuurverkenning 2011. Daarin wordt vooruitgekeken tot 2040. Naast de voorziene lichte bevolkingsgroei, bepalen ook welvaart, samenstelling en herkomst van de bevolking het ruimtebeslag. Door de vergrijzing zal er een grotere behoefte zijn aan groen in de directe woonomgeving en aan wandel- en fietsmogelijkheden. De woonlocatie wordt steeds minder bepaald door sociale en economische motieven en steeds meer door kwaliteit van de woonomgeving. De druk op de Randstad neemt toe en wonen op het platteland nabij de stad is in trek.

Ruimtebeslag door bebouwing
In de komende decennia zal de omvang van de bevolking waarschijnlijk nog licht toenemen, tot rond 17,5 miljoen. Vooral onzekerheid over migratiestromen bemoeilijken echter demografische voorspellingen. Naast omvang zijn ook welvaart, samenstelling en herkomst van de bevolking van belang voor het ruimtebeslag.

Recreatieve consumptie
Rond 2040 is waarschijnlijk ruim een kwart van de bevolking 65-plusser; nu is dat 15%. Dit zal ook invloed hebben op natuur en landschap. Ouderen zijn vrijer om te gaan wonen waar zij willen en hebben meer behoefte aan groen in de directe woonomgeving. Het is de vraag of het huidige recreatienetwerk voor zo’n grote groep ouderen nog voldoet.

Vestigingspatronen
Regionale verschillen in bevolkingsontwikkeling lijken groter te worden in de toekomst. De dichtbevolkte gebieden raken nog dichter bevolkt en de relatief dunbevolkte gebieden krijgen te maken met krimp. In de Randstad neemt de druk op natuur en landschap verder toe doordat de bevolking hier groeit, maar ook omdat het ruimtebeslag voor wonen toeneemt.

De woonlocatie wordt steeds minder door sociale en economische motieven bepaald en meer door de kwaliteit van de woonomgeving. Wonen in het landelijke gebied met de voorzieningen van de stad in de nabijheid, wordt door velen als aantrekkelijk beschouwd. Door nieuwe vormen van segregatie – op culturele, milieu of financiële gronden - kan publieke toegankelijkheid van natuur en groen in het geding komen, bijvoorbeeld door nieuwe landgoederen in particulier eigendom.

Meer informatie:
WOt-werkdocument 194, Veeneklaas, F.R. & J. Vader (2010) Demografie in de Natuurverkenning 2011. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, Wageningen, WOT N&M
WOt-paper 3, Veeneklaas, F.R. & J. Vader (2010) Demografie in de Natuurverkenning 2011, Wageningen, WOT N&M


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet