NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landschapsbeheer over Balans van de Leefomgeving: lot landschap ongewis

9 sept 2010

De Balans van de Leefomgeving 2010 koppelt hoop aan treurnis. "Wat nader naar de bevindingen over landschap kijkend, wordt verwacht dat er onvoldoende financiering is voor herstel en behoud van landschap", aldus Arno Willems, directeur Landschapsbeheer Nederland. Het Planbureau voorspelt ook dat de waardering zowel nu als in de periode tot 2020 zelfs voor de Nationale Landschappen niet zo hoog is en zal zijn als beleidsmatig gewenst. "En dan durven we al helemaal niet te denken aan het lot van het landschap buiten die Nationale Landschappen. Karakteristieke open landschappen worden een steeds schaarser goed. De ontwikkeling van de landbouw zal zwaar bepalend zijn voor de kwaliteit van natuur en landschap".

Die laatste conclusie geeft ook nieuwe mogelijkheden. Willems: "Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) zal vanaf 2013 anders met natuur en landschap moeten omgaan. We zullen daarnaast ook als consumenten en gebruikers van het landschap meer invloed moeten genereren. Via de huidige beleidsinspanningen lukt het blijkbaar niet. Terwijl uit onderzoeken duidelijk blijkt dat investeringen in landschap maatschappelijk en economisch zeer lonend zijn. Dan blijft alleen sociale bemoeienis en druk over. Het kan namelijk wel, een fraai landschap. Blijkens de Balans van de Leefomgeving 2010 kan het alleen door overtuigingskracht van onderop. De overheidsregels zijn niet voldoende".


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet