NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Lectoraat Ge´ntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer

16 sept 2010

Sinds 1 juni 2010 heeft Hogeschool Van Hall Larenstein een nieuw lectoraat: Ge´ntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer, dat gekoppeld is aan de opleiding Bos- en Natuurbeheer.

Het lectoraat Ge´ntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer streeft naar een bredere visie op natuurbeheer, waarbij de ecologische waarden van natuur samenhangen met de geschiedenis van het landschap en met de economische mogelijkheden voor het behoud, beheer en ontwikkeling ervan. Om dit te bereiken zijn er drie Groene Plus lectoren in deeltijd benoemd, elk gespecialiseerd in een ander aspect van natuur- en landschapsbeheer: milieu-econoom Martijn van der Heide, ecoloog John Janssen en sociaal wetenschapper Derk Jan Stobbelaar.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet