NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Compensatie ten behoeve van natuur en landschap met TenneT-geld

15 sept 2010

Met een bedrijfsverplaatsing en een bedrijfsbeŽindiging zet de provincie Drenthe opnieuw belangrijke stappen voor de aanleg van zowel de Robuuste Verbindingszone Sallandse Heuvelrug - Drents Plateau als de ecologische hoofdstructuur (EHS) bij de Reest. Het college ondersteunt beide plannen in Zuidwest Drenthe. Financiering is mogelijk door geld uit het TenneT compensatiefonds voor de hoogspanningslijn Hoogeveen - Zwolle.

In Zuidwest Drenthe liggen belangrijke opgaven om een Robuuste Verbindingszone aan te leggen tussen de natuur op de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau. Dat kan alleen door verplaatsing van agrarische activiteiten in het gebied. Een ondernemer wil nu echter het bedrijf beŽindigen waardoor ruimte ontstaat voor de verbindingszone.
'Je moet het ijzer smeden als het heet is', licht natuur- en landbouwgedeputeerde Rein Munniksma toe. 'We moeten gebruik maken van de ontwikkelingen in het gebied zelf en natuurlijk is het inspelen op een boer die wil stoppen nog beter dan het verplaatsen van een goed functionerend agrarisch bedrijf. Zo houden we goed rekening met de wensen en voorkeuren van mensen in het gebied'.
Het plan past uitstekend in de gemaakte afspraken. De Robuuste Verbindingszone moet de trek van dieren en de verspreiding van planten tussen midden Overijssel en het Drents Plateau mogelijk maken. Dat is belangrijk door de grote druk op de natuur en de klimaatverandering.
Ook een bedrijfsverplaatsing in het Reestdal ten behoeve van de aanleg van een EHS in het Reestdal kan uit het TenneT compensatiefonds worden gefinancierd. Ook hier is inrichting van het landschap ten behoeve van de natuur de belangrijkste drijfveer.

Hoogspanningslijn
In het Provinciaal Omgevingsplan van Drenthe en het Overijsselse Streekplan is vastgelegd dat de hoogspanningslijn van Zwolle naar Hoogeveen in 2010 zou verdwijnen. Begin jaren negentig werd voorzien dat de capaciteit van de lijn op dit moment niet meer nodig zou zijn. Voor energieleveranties vanuit Noord-Nederland is behoud van het bovengrondse hoogspanningsnet noodzakelijk. De provincie krijgt ter compensatie voor het behoud van de hoogspanningslijn zes miljoen euro voor natuur- en landschapsdoelen. Het geld moet vůůr 2012 besteed zijn.

TenneT compensatiefonds
Een aantal projecten in het kader van de TenneT compensatieregeling is al in uitvoering. Verbetering van de groenstructuren rond Koekange is momenteel in voorbereiding, net als het landschapsherstelplan Ten Arlo en het herstel van erven in het Reestdal. Andere landschapsprogramma's in Zuidwest Drenthe zijn de stadsrand Meppel nabij de Reest, het Vlinderommetje Zuidwolde en de restauratie en van boerderij Eesinge nabij Meppel.
De provincie voert de projecten samen met lokale partijen binnen bestaande overlegstructuren uit. In het voorjaar van 2012 zal de investering hebben geleidt tot een duurzaam herstel en behoud van het landschap rond het dal van het Oude Diep en de Reest.

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met ongeveer 20.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, 35 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland en 1700 medewerkers behoort het tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet